Ý Nghĩa Của In No Time ( At No Time Là Gì ? Cấu Trúc + Bài Tập Đảo Ngữ!

-

Cùng tò mò các kỹ năng về Đảo ngữ (Inversion) trong tiếng Anh cùng các cấu trúc đảo ngữ thường gặp.

Bạn đang xem: At no time là gì


Nội dung chính

3. Các cấu trúc đảo ngữ thường gặp trong giờ Anh3.2. Đảo ngữ cần sử dụng “so”3.6. Đảo ngữ sử dụng “only”3.7. Đảo ngữ cùng với câu điều kiện3.10. Đảo ngữ với nhiều từ tất cả chứa “Not”4. Trợ thì kết

1. Đảo ngữ (Inversion) là gì?

Trong câu đảo ngữ, các thứ tự thường thì của những thành phần của câu được cụ đổi. Ví dụ, một câu bao gồm ngữ pháp “chuẩn” đã là:

Subject + Verb (+O )

I met him only once. (Tôi mới chạm chán anh ấy đúng 1 lần)

Khi vận dụng “đảo ngữ” thì câu đó sẽ trở thành:

Only once did I meet him.

2. Chức năng của đảo ngữ

Trong hội thoại, bọn họ thường xuyên bắt gặp đảo ngữ, cụ thể là trong số câu hỏi:

How did you get there? (Bạn đến đây bằng cách nào?)

Have you tried this dessert? (Cậu ăn uống thử món tráng miệng này chưa?)

Có thể thấy, phần trợ cồn từ (did, have) đã làm được “đảo” lên trước chủ ngữ vào các câu hỏi này.

Ngoài ra, đảo ngữ hoàn toàn có thể được dùng để làm nhấn mạnh thông tin nào kia trong câu.

We hardly get up before 8 am. (Chúng tôi hiếm khi dậy trước 8 tiếng sáng)→ Hardly vày we get up before 8 am. (nhấn mạnh mẽ sự “hiếm khi”)

Đảo ngữ cũng được phát hiện trong nhiều trường hợp khi fan viết ước ao “cường điệu hóa” nội dung. Ví dụ, trong các tác phẩm văn học, vở kịch,…

She didn’t know he had cheated on her for many years. (Cô ấy lừng chừng rằng anh ta vẫn lừa dối cô trong nhiều năm)→ Little did she know that he had cheated on her for many years.

Tóm lại:

Đảo ngữ chỉ được thực hiện trong một số trường hợp duy nhất định
Đảo ngữ được sử dụng cho mục đích nhấn mạnh hoặc “cường điệu hóa”Không bắt buộc lạm dụng hòn đảo ngữ để “làm nhiều dạng” cấu trúc câu. Trong tương đối nhiều trường hợp, hành vi này sẽ làm diễn đạt mất đi tính tự nhiên.

3. Các cấu trúc đảo ngữ thường chạm mặt trong giờ Anh

3.1. Đảo ngữ sử dụng “as”

As + Trợ đụng từ được sử dụng để ban đầu mệnh đề thứ 2 trong câu, khi fan nào thực hiện hành vi tương từ bỏ với một hành vi trước đó.

Vietnam is a thành viên of ASEAN. Xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan is a member too. Vietnam is a thành viên of ASEAN, as is Thailand.

Nếu 2 hành động do cùng một cửa hàng thì đảo ngữ ko xảy ra.

Minh got first place in History class. He did it for 3 years consecutively. Minh got first place in History class, as he did for 3 years consecutively.

3.2. Đảo ngữ sử dụng “so”

Sau “so” là tính từ

So + tính từ + động từ lớn be + chủ ngữ + that + mệnh đề


This movie is so interesting that I couldn’t help watching it twice. (Bộ phim hay đến nỗi tôi xem nó 2 lần) So interesting isthis moviethat
I couldn’t help watching it twice.

Sau “so” là trạng từ

So + trạng từ + trợ đụng từ + công ty ngữ + đụng từ (nguyên mẫu) + that + mệnh đề.

She worked so hard that she forget to have dinner. (Cô ấy làm việc chịu khó đến nỗi quên ăn tối)→ So hard did she work that she forget to lớn have dinner.

3.3. Đảo ngữ dùng “such”

Such + động từ to lớn be + mạo từ + (tính từ)+ danh từ + that + mệnh đề

The extent of the damage was such that the house was a total write-off. (Mức độ thiệt hại lớn tới mức chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy)→ Such was the extent of the damage that the house was a total write-off.

That was such an amazing performance that everyone screamed an encore. (Màn diễn tả tuyệt mang đến mức khán giả đều mong được coi như lại lần nữa) Such was an amazing performance that everyone screamed an encore.


*

3.4. Đảo ngữ sử dụng “neither…nor”

Chủ ngữ + động từ (ở dạng che định) + và + “neither/nor” + trợ đụng từ + nhà ngữ

My sister doesn’t like durians. I don’t lượt thích durians.→ My sister doesn’t like durians và neither/nor bởi vì I.

Lưu ý: phân biệt neither với either. Lấy ví dụ như với câu trên:

→ My sister doesn’t like durians & I don’t, either.

3.5. Đảo ngữ sử dụng “than”

Chủ ngữ + đụng từ + “than”+ trợ cồn từ + nhà ngữ.

The cost of living in the cityis higher than the one in the countryside is. (Mức sống ngơi nghỉ thành thị cao hơn nữa so với nông thôn) The cost of living in the cityis higher than is the one in the countryside.

Lưu ý: khi dùng đảo ngữ cùng với than:

Đảo ngữ này không vận dụng khi nhà ngữ là pronouns (đại từ)

He is much hardworking than I am.He is much hardworking than am I.

Cân nhắc giữ lại trợ hễ từ (để kị câu có nghĩa mơ hồ)

My brother knows more about cars than I bởi vì (Anh trai có tương đối nhiều kiến thức về xe cộ cộ hơn so cùng với tôi)

Nếu viếtMy brother knows more about cars than me, câu này hoàn toàn có thể hiểu nhầm thành Anh trai biết nhiều thông tin về xe pháo cộ rộng là tin tức về tôi.

Nếu vào mệnh đề bao gồm 2 trợ đụng từ, ta đảo ngữ cả hai, hoặc giữ nguyên chúng làm việc cuối câu, hoặc bỏ cả hai đi.

The new plan is no better thanwould bethe one we are executing. (Kế hoạch mới này chẳng tốt hơn cái chúng ta đang thực hiện đâu)→ The new plan is no better thanthe one we are executing(would be).

Xem thêm: (Tổng Hợp) Cách Chia Column Trong Word 2010, 2013 Đầy Đủ Và Chi Tiết

KHÔNG VIẾT

The new plan is no better than would the one we are executing be

Đảo ngữ này không áp dụng khi đối chiếu 2 nhiều trạng từ

Salesthis yearare significantly better thanweresaleslast year.

Thay vào đó, ta đổi đối tượng người dùng so sánh thành chủ thể

This year’s salesare significantly better thanwerethose of last year.

Hoặc ko cần đảo ngữ:

Sales this year are significantly better than they were last year.

3.6. Đảo ngữ sử dụng “only”

Trong trường thích hợp này, mệnh đề đằng sau “Only” giữ nguyên, tiến hành đảo ngữ cùng với mệnh đề còn lại.

Only + từ/cụm từ bỏ chỉ thời gian

Các từ/ các từ chỉ thời gian hay đi với từ “Only” sống dạng hòn đảo ngữ:


Only when/Only once/Only after/Only then/Only later/Only on special occasions…

They cleaned up the river only when it started turning green. Only after the river turned green did they clean it up. (Chỉ khi dòng sông chuyển blue color họ mới dọn dẹp nó)

Only + giới từ

Only by/Only with/Only in…

Students can only pass the exam if they study hard→ Only bystudying hard can students pass the exam.

Only + if

I would have forgiven him if he had apologized to lớn me.→ Only if he had apologized khổng lồ me would I have forgiven him. (Tôi chỉ tha lắp thêm khi anh ấy chịu đựng xin lỗi.)

3.7. Đảo ngữ cùng với câu điều kiện

Đảo ngữ câu đk loại 1
Mệnh đề ifDấuMệnh đề chính
Should + nhà ngữ + hễ từ,Chủ ngữ + will/can/may/shall + đụng từ nguyên mẫu

If it rains tomorrow, we’ll have the tiệc nhỏ indoors.→ Should it rain tomorrow, we’ll have the party indoors.


*

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2
Mệnh đề ifDấuMệnh đề chính
Were + chủ ngữ (+ cồn từ nguyên mẫu + to),Chủ ngữ + would/could/might + cồn từ nguyên mẫu

If I had a lot of money, I would move lớn a bigger house. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi đang chuyển mang lại sống ở một căn nhà to ra nhiều thêm rồi)→ Were I lớn have a lot of money, I would move to lớn a bigger house.

If I were her, I would not have taken that job. (Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không còn nhận các bước đó.)→ Were I her, I would not have taken that job.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3
Mệnh đề ifDấuMệnh đề chính
Had + nhà ngữ + thừa khứ phân từ,Chủ ngữ + would/could/might + động từ nguyên mẫu

If Ihad gone to lớn bed earlier that Friday, I would have not feltthat tired the following day. (Nếu tôi đi ngủ sớm tối thứ Sáu, tôi đang không mệt mỏi do vậy ngày hôm sau)→ Had I gone khổng lồ bed earlier that Friday, I would have not feltthat tired the following day.

3.8. Đảo ngữ với nhiều từ với nghĩa che định

Các trạng từ với nghĩa đậy định thường chạm mặt là:

Never: không bao giờ
Hardly ever/Rarely/Seldom: thảng hoặc khi
Scarcely/Barely/Hardly/Little: cực kỳ ít khi

Never/Rarely/Seldom/Scarcely/Barely/Hardly (hiếm khi)/No sooner/Little + trợ động từ + công ty ngữ + cồn từ nguyên mẫu

I have never seen so many people turn out for this event. (Tôi trước đó chưa từng thấy nhiều người mở ra tại sự kiện mang lại vậy)→ Never have I seen so many people turn out for this event.

Lưu ý: Scarely/Barely/Hardly … when được áp dụng để diễn tả một hành động vừa ngừng thì tất cả một hành vi khác xẩy ra ngay sau đó.

Hardly had the performance started when people began to walk out. (Buổi màn biểu diễn vừa ban đầu thì mọi tín đồ rời đi)

3.9. Đảo ngữ với các từ gồm chứa “No”

Cần buộc phải áp dụng kết cấu đảo ngữ khi bước đầu câu bằng các cụm tự sau đây:

In no way: không giải pháp nào
At no time: không dịp nào
On no account: không tại sao nào
Under no circumstances/conditions: không trả cảnh/điều kiện nào
For no reason: ko vì vì sao nào

In no way/ At no time/ On no account/ Under no circumstances / For no reason + trợ động từ/động từ bỏ khuyết thiếu thốn + chủ ngữ + cồn từ nguyên mẫu

You shouldn’t tell my mother about my trip to Rome.→ On no trương mục should you tell my mother about my trip to lớn Rome. (Cậu tránh việc bảo chị em tớ về chuyến đi đến Rome vì ngẫu nhiên lý do nào)


They were never aware of the damage caused by the accident. → At no time were they aware of the damage caused by the accident. (Họ không còn biết về thiệt hại mà lại vụ tai nạn ngoài ý muốn gây ra)

Lưu ý: kết cấu “No sooner….than” đồng nghĩa với “Scarcely/Barely/Hardly… when“. Cấu trúc này bao gồm nghĩa là: đơn vị 1 vừa làm cái gi thì đơn vị 2 thao tác đó ngay.

We had no sooner asked for a bigger room than we were given one. (Chúng tôi hỏi một cái phòng to hơn thế thì đã được thỏa mãn nhu cầu ngay.)→ No sooner had we asked for a bigger room than we were given one.

3.10. Đảo ngữ với cụm từ gồm chứa “Not”

Đảo ngữ cùng với Not only … (but) … (also)

(Không những….mà còn)

Not only + trợ cồn từ + nhà ngữ 1 + đụng từ + but + nhà ngữ 2 + also + hễ từ

The meal was not only stunning, but the music choice was on point as well. (Không những đồ ăn ngon nhưng mà nhạc lựa chọn cũng hay) → Not only was the meal stunning, but the music choice was also on point.

Lưu ý: nếu như 2 chủ ngữ trùng nhau thì có thể lược bỏ bớt chủ ngữ

Jungkook not only sings well but also dance perfectly. (Jungkook không những hát giỏi mà còn nhảy đầm giỏi)→ Not only does Jungkook sing well but also dance perfectly.


*

Đảo ngữ với Not until

(Mãi cho tới khi…)

Not until + nhà ngữ 1 + hễ từ + trợ cồn từ + công ty ngữ 2 + đụng từ (nguyên mẫu)

I will not speak to Tung again until he apologises for what he said. (Tôi vẫn không thì thầm lại cùng với Tùng cho tới khi anh ấy xin lỗi vì tiếng nói của mình) → Not until Tung apologises for what he said will I speak lớn him again.

Not until + danh từ/danh rượu cồn từ + trợ cồn từ + chủ ngữ + động từ (nguyên mẫu)

It was until yesterday that I finished my assignment. (Mãi đến trong ngày hôm qua tôi mới ngừng bài tập) Not until yesterday did I finish my assignment.

Một số cấu trúc đảo ngữ không giống với “Not”Not since: mãi cho tới…

He has had such a great time since he left college. (Anh ấy gồm một khoảng thời gian hoàn hảo nhất kể từ khi rời đại học) Not since he left college has he had such a great time.

Not without: cấp thiết thiếu…

You cannot come in without the ticket. (Bạn không thể vào nếu không có vé) Not without a ticket can you come in.

Not for nothing: ko phải tự nhiên và thoải mái mà…

There are good reasons why Peter was named Employee of the Year. (Có những lí do khiến Peter được trao danh hiệu nhân viên của năm)→ Not for nothing was Peter called Employee of the Year. (Không phải tự nhiên và thoải mái mà Peter được trao thương hiệu nhân viên của năm)


*

Not under any circumstances/conditions = Under no circumstances

4. Tạm kết

Đảo ngữ là 1 trong những điểm ngữ pháp nặng nề trong giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết trên, hy vọng các bạn đã cố kỉnh được các kiến thức bao gồm về hòn đảo ngữ cũng như các cấu trúc đảo ngữ phổ biến. Bạn có thể luyện tập thêm phần đảo ngữ thông qua một vài sách ngữ pháp để nhuần nhuyễn chủ đặc điểm này nhé.

Tham khảo khóa huấn luyện Freshman để nuốm rõ kiến thức ngữ pháp cần thiết trong IELTS nói riêng cùng tiếng Anh nói chung.

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ kynanggame.edu.vn.Học các từ chúng ta cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


*

*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập kynanggame.edu.vn English kynanggame.edu.vn University Press và Assessment quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt हिंदी
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng mãng cầu Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng ba Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina Tiếng Anh–Tiếng Việt