CÁCH CÀI ĐẶT MẠNG CHO MÁY TÍNH WIN XP, KHẮC PHỤC SỰ CỐ KHÔNG VÀO MẠNG CỦA MÁY TÍNH

-

Vâng, đo đắn ở lúc này thì còn nhiều người tiêu dùng Windows XP nữa không.

Mình thì dường như không sử dụng nó được khoảng tầm 5 năm rồi, một khoảng thời hạn khá dài và đã và đang quên tương đối nhiều thủ thuật tuyệt về nó