Cách Cài Đặt Mạng Cho Máy Tính Win Xp, Khắc Phục Sự Cố Không Vào Mạng Của Máy Tính

-

Vâng, đo đắn ở lúc này thì còn nhiều người tiêu dùng Windows XP nữa không.

Mình thì dường như không sử dụng nó được khoảng tầm 5 năm rồi, một khoảng thời hạn khá dài và đã và đang quên tương đối nhiều thủ thuật tuyệt về nó