CÁCH CHẶN XEM ẢNH TRÊN FACEBOOK NHANH, CÁCH ĐỂ NGƯỜI LẠ KHÔNG XEM ĐƯỢC ẢNH TRÊN FACEBOOK

-

Chia sẻ hình ảnh trên Facebook hoàn toàn có thể là một điều giỏi vời. Mà lại đôi khi bạn có thể có hình ảnh bạn ước ao giữ ẩn từ fan thân, đồng nghiệp, hoặc sử dụng lao rượu cồn trong tương lai. Đừng sợ: gồm nhiều cách để giữ hình ảnh riêng tứ của bạn.

Bạn đang xem: Cách chặn xem ảnh trên facebook

Bạn đang xem: Cách không cho người lạ xem ảnh trên facebook


*

Bạn đang thắc mắc không biết làm sao để ẩn ảnh trên Facebook để mọi người không xem được hoặc chỉ một số bạn bè của bạn có thể xem được những bức ảnh đó. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh.


Bài hướng dẫn được thực hiện trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại i
Phone X. Bạn có thể thực hiện các bước tương tự với các máy tính hệ điều hành Windows và điện thoại Android.


I. Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại

1. Cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với i
OS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.


*

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.


*

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

Bước 3: Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.


*

Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

Nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.


*

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Chọn Kho lưu trữ.


Chọn Kho lưu trữ

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn >Chọn Khôi phục.


Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn >Chọn Khôi phục

Chọn Khôi phục.


Chọn Khôi phục

2. Cách ẩn album ảnh trên Facebook của bạn

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.Chọn Ảnh.Chọn Album.Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.Chọn Chỉnh sửa album.Chọn Công khai.Chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.Chọn Xong ở góc trên bên phải.Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với i
OS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.


Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Chọn Ảnh.


Có thể bạn quan tâm

Chọn Ảnh

Bước 3: Chọn Album.


Chọn Album

Bước 4: Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.


Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

Bước 5: Chọn Chỉnh sửa album.


Chọn Chỉnh sửa album

Bước 6: Chọn Công khai.


Chọn Công khai

Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

Công khai: mọi người trên hoặc ngoài Facebook có thể xem album ảnh của bạn.Bạn bè: bạn bè của bạn trên Facebook có thể xem album ảnh của bạn.Bạn bè ngoại trừ...: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.Bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.Chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.

Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh >Chọn Xong ở góc trên bên phải.


Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh >Chọn Xong ở góc trên bên phải

Bước 7: Chọn Lưu.


Chọn Lưu

II. Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng máy tính

1. Cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

Hướng dẫn nhanhh

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.


Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải >Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.


Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải >Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

Nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân >Chọn Kho lưu trữ.


Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân >Chọn Kho lưu trữ

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn >Chọn Khôi phục.


Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn >Chọn Khôi phục

Chọn Khôi phục.


Chọn Khôi phục

2. Cách ẩn album ảnh trên Facebook của bạn

Hướng dẫn nhanh


Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.Chọn Ảnh.Chọn Album.Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh.Chọn Chỉnh sửa album.Chọn Công khai.Chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.


Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn Ảnh.


Chọn Ảnh

Bước 3: Chọn Album.


Chọn Album

Bước 4: Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh >Chọn Chỉnh sửa album.


Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh >Chọn Chỉnh sửa album

Bước 5: Chọn Công khai.


Chọn Công khai

Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

Công khai: mọi người trên hoặc ngoài Facebook có thể xem album ảnh của bạn.Bạn bè: bạn bè của bạn trên Facebook có thể xem album ảnh của bạn.

Xem thêm: Cách Quay Video Trên Instagram Không Cần Giữ, Cách Quay Video Trên Instagram Mà Không Cần Giữ

Bạn bè ngoại trừ...: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.Bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.Chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.


Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn

Bước 6: Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Lưu.


Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Lưu


Cách đổi tên album ảnh trên Facebook nhanh, đơn giản, chi tiết
Cách chia sẻ album ảnh trên Facebook cực nhanh, cực đơn giản
Cách đăng ảnh, video lên story Facebook không bị mờ cực dễ

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!


Cách chặn người lạ xem dòng thời gian của mình trên Facebook

Đối với những người đề cao sự riêng tư. Không muốn những hình ảnh trong quá khứ bị người lạ nhìn thấy. Hoặc muốn tránh khỏi sự xâm phạm thông tin đời tư từ các cư dân mạng có ý xấu. Thì việc thiết lập chế độ giới hạn người xem trên dòng thời gian là vô cùng cần thiết. Có 2 cách để thiết lập hạn chế người xem trang cá nhân đó là:

Thiết lập cho các bài viết cũ
Thiết lập cho bài đăng mới

Theo dõi bài viết để biết cách thực hiện nhé.

» Tham khảo: Cách mở chặn like share inbox Facebook

Giới hạn người xem cho các bài viết đã đăng
Giới hạn người xem cho bài viết mới


Các chế độ cài đặt như sau:

Công khai: Ai cũng có thể xem được nội dung bài viết.Bạn bè: Chỉ bạn bè kết bạn với facebook của bạn mới có thể xem được nội dung bài viết.Bạn bè ngoại trừ…: Bạn bè của bạn ngoại trừ những người bạn chọn có thể xem được nội dung bài viết.Bạn bè cụ thể: Chỉ những người bạn bè được chọn mới có thể xem được nội dung bài viếtChỉ mình tôi: Chỉ có bạn mới xem được nội dung bài viết.”

Với các cách cài đặt đơn giản như vậy, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Nhờ vậy luôn có thể chủ động bảo vệ tài khoản của mình trước người lạ.

Chúc mọi người thiết lập cách ẩn dòng thời gian với người lạ thành công!

» Hướng dẫn: Tạo album ảnh đáng chú ý trên Facebook cá nhân


1. Ẩn hình ảnh đó trên dòng thời gian của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và đi đến dòng thời giancủa bạn bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc trên bên phải.


Bước 2:Xem những bức ảnh được cho phép trên đăng trên dòng thời giancủa bạn. Click vào “Ảnh” trong tiêu đề. Bạn sẽ thấy nó dưới ảnh bìa của bạn và giữa các liên kết “Giới thiệu” và “Bạn bè“. Tất cả các bức ảnh được cho phép trên dòng thời giancủa bạn sẽ xuất hiện.

Bước 3: Chọn ảnhbạn muốn ẩn. Khi bạn nhìn qua những bức ảnh, nếu bạn nhìn thấy một ảnh mà bạn muốn ẩn, di chuột qua nó và nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện. Chọn “Ẩnkhỏ dòng thời gian” Lặp lại nhiều lần như bạn muốn.

Lưu ý rằng quá trình này sẽ làm việc, đến một mức độ nào, cho bức ảnh mà bạn đã gắn thẻ. Tuy nhiên, bạn không có quyền kiểm soát hoàn toàn của những bức ảnh bởi vì bạn không phải là một trong những người tải lên chúng. Vì vậy, ngay cả khi bạn ẩn chúng từ thời gian của bạn, bạn nên biết rằng những người khác được gắn thẻ trong họ vẫn sẽ có thể nhìn thấy chúng.

2. Ẩn Album của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và đi đến dòng thời giancủa bạn bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2:Xem những bức ảnh được cho phép trên đăng trên dòng thời giancủa bạn. Click vào “Ảnh” trong tiêu đề. Bạn sẽ thấy nó dưới ảnh bìa của bạn và giữa các liên kết “Giới thiệu” và “Bạn bè“. Tất cả các bức ảnh được cho phép trên dòng thời giancủa bạn sẽ xuất hiện.

Bước 3:Nhìn vào album của bạn. Sau khi nhấp vào “Ảnh“, click vào “Album ảnh“. Một danh sách các album ảnh của bạn sẽ xuất hiện.


Bước 4:Thay đổi chế độ người xemcủa bạn. Nếu bạn muốn ẩn một album, bấm vào biểu tượng cài đặt bên dưới nó. Bạn sẽ được cung cấp một số tùy chọn.

Chọn “Chỉnh mình tôi” nếu bạn muốn ẩn các album hoàn toàn.Chọn “Bạn bè” nếu bạn muốn chỉ có bạn bè và người quen của bạn để xem các album.Chọn “Công khai” nếu bạn muốn bạn bè hoặc những người không khết bạn với bạn đều có thể xem được.Chọn “Tùy chỉnh” nếu bạn muốn chỉ những người cụ thể người có thể xem album.

Bước 5:Lặp lại quá trình này để ẩn như nhiều album như bạn muốn.


Hướng dẫn cách cài đặt không cho người khác lưu ảnh trên Facebook

Mạng xã hội Facebook giúp bạn chia sẻ hình ảnh và sau đó là lưu giữ chúng trên trang cá nhân của mình. Bất cứ ai có quyền xem hình ảnh của bạn đều có thể rất dễ dàng nhấn nút Tải xuống để lưu chúng về thiết bị. Vì vậy để bảo vệ ảnh trên Facebook cá nhân, bạn hãy sử dụng tính năng cài đặt quyền riêng tư nhằm ngăn người khác có quyền truy cập.

Ok. Bây giờ để cài đặt không cho người khác lưu ảnh trên Facebook, bạn hãy thao tác như sau:

1. Đi tới Album ảnh trên trang cá nhân Facebook của bạn.

2. Lựa chọn những hình ảnh bạn muốn chặn người khác Tải xuống, nhấn nút “Menu” .


3. Chọn tiếp mục “Chỉnh sửa quyền riêng tư của bài viết” .

4. Lựa chọn những đối tượng có thể xem hình ảnh của bạn.


Những tùy chọn đối tượng có thể xem hình ảnh của bạn gồm:

Công khai: Tất cả mọi người trên hoặc ngoài Facebook. Bạn bè: Chỉ những người bạn đã đồng ý kết bạn trên Facebook. Bạn bè trừ…: Tất cả bạn bè nhưng loại trừ những người cụ thể bạn lựa chọn. Bạn bè cụ thể: Những người được bạn lựa chọn cụ thể trong danh sách bạn bè. Chỉ mình tôi: Không một ai ngoài bạn.

Chia sẻ hình ảnh trên Facebook có thể là một điều tuyệt vời. Nhưng đôi khi bạn có thể có hình ảnh bạn muốn giữ ẩn từ người thân, đồng nghiệp, hoặc sử dụng lao động trong tương lai. Đừng sợ: có nhiều cách để giữ hình ảnh riêng tư của bạn.

*

1. Ẩn hình ảnh đó trên dòng thời gian của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và đi đến dòng thời gian của bạn bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc trên bên phải.


Bước 2: Xem những bức ảnh được cho phép trên đăng trên dòng thời gian của bạn. Click vào “Ảnh” trong tiêu đề. Bạn sẽ thấy nó dưới ảnh bìa của bạn và giữa các liên kết “Giới thiệu” và “Bạn bè“. Tất cả các bức ảnh được cho phép trên dòng thời gian của bạn sẽ xuất hiện.

Bước 3: Chọn ảnh bạn muốn ẩn. Khi bạn nhìn qua những bức ảnh, nếu bạn nhìn thấy một ảnh mà bạn muốn ẩn, di chuột qua nó và nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện. Chọn “Ẩn khỏ dòng thời gian” Lặp lại nhiều lần như bạn muốn.

Lưu ý rằng quá trình này sẽ làm việc, đến một mức độ nào, cho bức ảnh mà bạn đã gắn thẻ. Tuy nhiên, bạn không có quyền kiểm soát hoàn toàn của những bức ảnh bởi vì bạn không phải là một trong những người tải lên chúng. Vì vậy, ngay cả khi bạn ẩn chúng từ thời gian của bạn, bạn nên biết rằng những người khác được gắn thẻ trong họ vẫn sẽ có thể nhìn thấy chúng.

2. Ẩn Album của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và đi đến dòng thời gian của bạn bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Xem những bức ảnh được cho phép trên đăng trên dòng thời gian của bạn. Click vào “Ảnh” trong tiêu đề. Bạn sẽ thấy nó dưới ảnh bìa của bạn và giữa các liên kết “Giới thiệu” và “Bạn bè“. Tất cả các bức ảnh được cho phép trên dòng thời gian của bạn sẽ xuất hiện.

Bước 3: Nhìn vào album của bạn. Sau khi nhấp vào “Ảnh“, click vào “Album ảnh“. Một danh sách các album ảnh của bạn sẽ xuất hiện.


Bước 4: Thay đổi chế độ người xem của bạn. Nếu bạn muốn ẩn một album, bấm vào biểu tượng cài đặt bên dưới nó. Bạn sẽ được cung cấp một số tùy chọn.

Chọn “Chỉnh mình tôi” nếu bạn muốn ẩn các album hoàn toàn.Chọn “Bạn bè” nếu bạn muốn chỉ có bạn bè và người quen của bạn để xem các album.Chọn “Công khai” nếu bạn muốn bạn bè hoặc những người không khết bạn với bạn đều có thể xem được.Chọn “Tùy chỉnh” nếu bạn muốn chỉ những người cụ thể người có thể xem album.

Bước 5: Lặp lại quá trình này để ẩn như nhiều album như bạn muốn.

3. Ẩn hình ảnh cụ thể bạn có Uploaded

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và đi đến dòng thời gian của bạn bằng cách bấm vào tên của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Xem những bức ảnh được cho phép trên đăng trên dòng thời gian của bạn. Click vào “Ảnh” trong tiêu đề. Bạn sẽ thấy nó dưới ảnh bìa của bạn và giữa các liên kết “Giới thiệu” và “Bạn bè“. Tất cả các bức ảnh được cho phép trên dòng thời gian của bạn sẽ xuất hiện.

Bước 3: Nhìn vào album của bạn. Sau khi nhấp vào “Ảnh“, click vào “Album ảnh“. Một danh sách các album ảnh của bạn sẽ xuất hiện.

Bước 4: Chọn ảnh mà bạn đặc biệt muốn ẩn. Chọn một trong hai Timeline hoặc Hồ sơ Ảnh, nào có chứa các hình ảnh mà bạn muốn làm cho tư nhân. Sau đó, chọn hình ảnh bản thân.

Bước 5: Thay đổi chế độ người xem của bạn. Nếu bạn muốn ẩn một album, bấm vào biểu tượng cài đặt bên dưới nó. Bạn sẽ được cung cấp một số tùy chọn.

Chọn “Chỉnh mình tôi” nếu bạn muốn ẩn các album hoàn toàn.Chọn “Bạn bè” nếu bạn muốn chỉ có bạn bè và người quen của bạn để xem các album.Chọn “Công khai” nếu bạn muốn bạn bè hoặc những người không khết bạn với bạn đều có thể xem được.Chọn “Tùy chỉnh” nếu bạn muốn chỉ những người cụ thể người có thể xem album.

Bước 6: Chỉnh sửa hình ảnh của bạn. Bạn cũng có thể chọn để bấm vào “Edit” ở phía bên phải của một hình ảnh cụ thể. Sau đó nhấp vào chọn khán giả và khán giả ưa thích của bạn