Cách chia động từ thì hiện tại đơn, cách chia động từ ở thì hiện tại đơn dễ hiểu

-

Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là 1 trong những trong các thì giờ đồng hồ Anh - nhà điểm ngữ pháp căn bản thứ nhất mà bất kể người học tập tiếng Anh nào cũng đều cần “nằm lòng” trước khi học những mảng con kiến thức không ngừng mở rộng và chuyên sâu hơn.

Bạn đang xem: Cách chia động từ thì hiện tại đơn


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share một cách chi tiết để giúp chúng ta hiểu rõ thì hiện tại đơn - Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận ra như nạm nào, tương tự như giúp bạn có thể sâu chuỗi kỹ năng bài học dễ dàng hơn. Sát bên đó, phần lớn ví dụ phân tích cụ thể và bài bác tập rèn luyện nâng cấp sẽ giúp các bạn càng nắm chắc thêm về thì hiện tại đơn này. Vậy họ cùng bắt vào bài học ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì bây giờ đơn (Simple Present tense) là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk to lớn school every day. (Tôi đi học hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy liên tiếp chơi trơn đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động trường đoản cú “to be”

Động trường đoản cú “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + am
He, She, It + is
You, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ các là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là người mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn đi tập bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei hay đi ngủ vào khoảng 11 tiếng tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy không phải là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn nơi đâu thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: vì chưng you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vày you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What bởi vì you do? (Cậu làm cho nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động từ sinh hoạt thì này, đối với ngôi trước tiên (I), sản phẩm hai (you) và thứ 3 số các (they) thì động từ không phải chia, thực hiện động tự nguyên thể không có “to” như nghỉ ngơi ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi đồ vật 3 số ít (he, she, it), phải chia rượu cồn từ bằng cách thêm đuôi gồm "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau rượu cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau hầu như các rượu cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào những động từ xong bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y cùng thêm ies vào sau các động từ chấm dứt bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc những từ loại khác nhau)

* Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không phụ thuộc cách viết (spelling).

/s/: khi từ bao gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: khi từ có âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ bao gồm âm cuối là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn miêu tả một thói quen xuất xắc hành động ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi đánh răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi liên tiếp thức giấc vào lúc 6h sáng.

➨ Ta thấy bài toán thức dậy lúc 6h sáng là hành động lặp đi lặp lại liên tiếp => áp dụng thì bây giờ đơn. Bởi chủ ngữ là “I” yêu cầu động từ bỏ “get up” làm việc dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, sự thật hiển nhiên

Là các sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày không có gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất xoay quanh mặt trời.

➨ bài toán trái đất luôn luôn quay quanh mặt trời là sự việc thật hiển nhiên => dùng lúc này đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, kế hoạch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh thời điểm 7 giờ sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu khởi thủy lúc 8 giờ tạo sáng mai.

➨ tuy vậy máy bay không tới hay tàu chưa xuất phát nhưng vì đó là lịch trình gồm sẵn yêu cầu sẽ sử dụng thì hiện tại đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn trong một trong những cấu trúc khác trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi vẫn đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go to lớn the beach only when it is sunny.

Họ đang đi biển chỉ lúc trời nắng.

They will go to lớn the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn: lúc trong câu có các trạng từ bỏ chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go lớn the beach. (Thỉnh thoảng công ty chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường tuyệt uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mặt hàng tháng, mặt hàng quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhị lần/ ba lần/ tứ lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi lội mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận bốn vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng chuyên môn của học viên. Các bạn Hãy đk ngay tại Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: phân tách động từ trong ngoặc ở thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ khổng lồ me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in Hai
Phong city.

Bài tập 2: áp dụng những rượu cồn từ cho dưới đây để điền vào khu vực trống ham mê hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic & Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động tự sau để ngừng câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: chia động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour khổng lồ get lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want khổng lồ know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to lớn the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits khổng lồ work? => vị they wear suits to work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go lớn her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: xong đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) lớn away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets & pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to bởi vì anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - vày not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vày you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2.

Xem thêm: Cách xâm nhập facebook của người khác bị xử phạt như thế nào?

drink
3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vị you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often do you go to the cinema?
3. Which newspaper vị you read?6. Where do your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.
3. Vì chưng you understand the question?7. When does she go to her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why vì chưng I have lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Bởi vì you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ chi tiết bài học tập về thì bây giờ đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, vệt hiệu phân biệt và bài tập rèn luyện, nhằm mục đích giúp chúng ta hiểu thật rõ kiến thức và kỹ năng về thì cơ bản này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng bao gồm xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học về những thì tiếng Anh khác trên site anhngumshoa.com nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập tập, chúng ta đừng ngần ngại phản hồi dưới bài viết để được lý giải và giải đáp nha!

Thì lúc này đơn là một trong những thì hết sức căn bản mà chắc chắn bạn phải biết khi nhập môn giờ đồng hồ Anh. Dẫu đấy là một thì khá dễ dàng và đơn giản nhưng vẫn có những xem xét để fan học hoàn toàn có thể sử dụng bọn chúng thành thạo. Phát âm được điều đó, TOPICA Native sẽ tổng phù hợp những kỹ năng và kiến thức bạn nên biết để núm chắc thì bây giờ đơn ở nội dung bài viết dưới đây.

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho chúng ta những kiến thức về khái niệm, cấu trúc, phương pháp dùng, lốt hiệu nhận biết và những bài xích tập về thì lúc này đơn nhằm áp dụng. Nếu khách hàng còn cảm thấy chưa tự tin với rất nhiều hiểu biết của chính bản thân mình về một số loại thì này, hãy quan sát và theo dõi ngay bài viết dưới trên đây để trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh căn bản nhất.

1. Khái niệm thì hiện tại đơn (Simple present là gì)

Định nghĩa thì lúc này đơn: Thì bây giờ đơn (Simple present tense) sử dụng để diễn tả một thực sự hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi tái diễn theo thói quen, phong tục, khả năng.

2. Phương pháp thì hiện tại đơn (Simple present tense)

Hiện tại đơn là trong những thì cơ bản nhất trong giờ Anh. Công thức lúc này đơn sẽ chia làm 2 dạng giành riêng cho động từ to lớn be và đụng từ thường.

2.1. Thì hiện tại đơn cùng với TOBE


*

Công thức và bài xích tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (present simple)


Thể khẳng định

Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

S (subject): công ty ngữ
N/ Adj (Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + am
S = He/ She/ It + is
S = You/ We/ They + are

Ví dụ:

My father is
a teacher. (Bố tôi là một trong những giáo viên.)They are from Japan. (Họ tới từ Nhật Bản.)I am handsome. (Tôi đẹp mắt trai.)

→ Ta thấy với công ty ngữ khác biệt động từ “to be” phân chia khác nhau.

Câu tủ định bây giờ đơn

Cấu trúc: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

“Am not” không có dạng viết tắt
Is not = Isn’t
Are not = Aren’t

Ví dụ:

I am not
a bad student. (Tôi không phải một học sinh hư.)My litter sister isn’t tall. (Em gái tôi ko cao.)You aren’t from Vietnam. (Bạn không đến từ Việt Nam.) 
*

Công thức của thì lúc này đơn (Công thức HTĐ)


Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Is
she beautiful? (Cô ấy tất cả đẹp không?)

-> Yes, she is./ No, she isn’t.

Are they here? (Họ có ở đây không?)

Yes, they are./ No, they aren’t.

Am I good enough? (Tớ tất cả đủ tốt không?)

Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + am/ is/ are + S +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

What is
it? (Đây là dòng gì?)Where am I? (Tôi đang ở đâu?)Who is that girl? (Cô gái chính là ai?)

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 năng lực ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm loài kiến thức”, giúp đọc sâu với nhớ lâu hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và triệu tập qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


2.2. Thì bây giờ đơn với đụng từ thường

Công thức present simple với đụng từ thường có gì khác biệt với rượu cồn từ to lớn be? Cùng tò mò nhé!

Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V(s/ es) +…

Trong đó:

S (subject): chủ ngữ
V (verb): Động từ

Lưu ý:

S = I/ You/ We/ They/ Danh trường đoản cú số các + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪUS = He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”
*

Công thức của lúc này đơn (thì present simple – bí quyết simple present)


Ví dụ:

I usually wake
up early everyday. (Tôi liên tục dậy sớm từng ngày.)

→ Ở lấy ví dụ này, chủ ngữ là “I” cần động từ chủ yếu “wake” ta để ở dạng nguyên chủng loại không chia.

He never watches television. (Anh ấy không bao giờ xem vô tuyến.)

→ trong câu này, nhà ngữ là “He” đề xuất động từ bao gồm “watch” phải thêm “es”.

(Ta sẽ tò mò về phép tắc thêm “S” hoặc “ES” vào sau động từ ở đoạn sau)

Để rèn luyện kỹ hơn, hãy làm bài xích tập thì hiện tại đơn nhé.

Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ta có:

Do not = don’t
Does not = doesn’t

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They/ Danh từ số những + bởi + not
S = He/ She/ It/ Danh tự số ít + does + not

Ví dụ:

I don’t go
shopping regularly. (Tôi không đi mua sắm thường xuyên.)

→ trong câu này, chủ ngữ là “I” phải ta mượn trợ đụng từ “do” + not, và đụng từ “go” theo sau sống dạng NGUYÊN MẪU.

He doesn’t work on Sunday. (Anh ấy không thao tác vào công ty nhật.)

→ Ở lấy một ví dụ này, công ty ngữ là “He” buộc phải ta mượn trợ rượu cồn từ “does” + not, đụng từ “work” theo sau sinh sống dạng NGUYÊN MẪU.

Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

Yes, S + do/ does.No, S + do/ does + not.

Ví dụ:

Do
you like eating pizza? (Bạn gồm thích ăn pizza không?)

Yes, I do./ No, I don’t.

→ Ở lấy một ví dụ này, nhà ngữ là “you” đề nghị ta mượn trợ cồn từ “do”, cồn từ bao gồm “like” ở dạng nguyên mẫu.

Does you mother have a sister? (Mẹ cậu gồm chị/em gái không?)

Yes, she does./ No, she doesn’t.

→ vào câu này, chủ ngữ là “your mother” (tương ứng cùng với ngôi “she”) cần ta mượn trợ rượu cồn từ “Does” đứng trước công ty ngữ, động từ bao gồm “have” sinh hoạt dạng nguyên mẫu.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời: S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

What do
you like doing in your free time?(Bạn thích làm cái gi vào thời gian rảnh?)Where does she work? (Cô ấy làm việc ở đâu?)

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp đọc sâu cùng nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


3. Cách áp dụng thì bây giờ đơn trong giờ đồng hồ Anh

Cách dùng thì lúc này đơnVí dụ về thì lúc này đơn
Diễn tả một hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay là 1 thói quen. I watch TV everyday. (Tôi coi vô tuyến mỗi ngày.)

→ việc xem vô con đường lặp lại hằng ngày nên ta dùng thì bây giờ đơn. Nhà ngữ là “I” bắt buộc động từ ở dạng nguyên mẫu.

My teacher usually gives us homework. (Giáo viên thường xuyên cho cửa hàng chúng tôi bài về nhà.)

→ vấn đề giáo viên giao bài xích về đơn vị xảy ra tiếp tục nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là “my teacher” (tương ứng cùng với “he” hoặc “she”) yêu cầu động từ “give” thêm “s”.

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. The Earth goes around the Sun. ( Trái đất quay quanh mặt trời.)→ Đây là một thực sự hiển nhiên đề nghị ta sử dụng thì lúc này đơn, nhà ngữ là “The Earth” (số ít, tương ứng với “it”) cần động từ “go” thêm “es”.
Diễn tả sự việc sẽ xảy xa theo kế hoạch trình, thời hạn biểu rõ ràng.The plane takes off at 6 a.m today. (Máy bay sẽ đựng cánh dịp 6 giờ tạo sáng hôm nay.)The train leaves at 10 p.m tomorrow. (Tàu vẫn rời đi vào 10 giờ tối mai.)→ mặc dù việc máy cất cánh cất cánh xuất xắc tàu tách đi chưa diễn ra nhưng vì chưng nó là 1 lịch trình nên ta cần sử dụng thì lúc này đơn. Chủ ngữ là “The plane”, “The train” (số ít, khớp ứng với “it”) đề xuất động trường đoản cú “take”, “leave” nên thêm “s”.
Diễn tả suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác.I think that your friend is a bad person. (Tớ nghĩ về rằng bạn cậu là một trong người xấu.)→ Động từ thiết yếu trong câu này là “think” mô tả suy nghĩ phải ta sử dụng thì lúc này đơn. Chủ ngữ là “I” bắt buộc động từ “think” sinh sống dạng nguyên mẫu.

She feels very excited. (Cô ấy cảm thấy rất hào hứng.)

→ Động từ chủ yếu “feel” chỉ cảm giác nên ta sử dụng thì bây giờ đơn. Công ty ngữ là “She” yêu cầu động từ bỏ “feel” bắt buộc thêm “s”.

Để luyện tập kỹ hơn, hãy làm bài tập thì bây giờ đơn nhé.

4. Những dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn trong tiếng Anh


*

Cách nhận thấy thì lúc này đơn – dấu hiệu nhận ra của thì lúc này đơn


Khi vào câu có những trạng tự chỉ tần suất là lốt hiệu phân biệt hiện tại đơn

Always (luôn luôn)usually (thường xuyên)often (thường xuyên)frequently (thường xuyên)sometimes (thỉnh thoảng)seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi)hardly (hiếm khi)never (không bao giờ)generally (nhìn chung)regularly (thường xuyên)

Ví dụ:

We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)

I always drink lots of water. (Tôi thường giỏi uống các nước.)

Ngoài ra, lốt hiệu lúc này đơn còn tồn tại các từ:

Every day, every week, every month, every year, every morning…(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, từng năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, sản phẩm tháng, hàng quý, mặt hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình từng tối.)

I play football weekly. (Tôi chơi soccer hàng tuần.)

Đặc biệt, cần để ý đến các từ tiếp sau đây để nhận ra dấu hiệu của thì hiện tại đơn:

Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinema three times a month. (Anh ấy đi coi phim 3 lần mỗi tháng.)

I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Vị trí của những trạng tự chỉ gia tốc trong câu thì bây giờ đơn

Các từ nhận ra thì bây giờ đơn này thường xuyên đứng trước đụng từ thường, che khuất động từ lớn be và trợ rượu cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).

5. đoạn clip hướng dẫn vớ tần tật về thì lúc này đơn

6. Quy tắc thêm “S” hoặc “ES” sau hễ từ

dạng khẳng định của thì bây giờ đơn, với các chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (He/ She/ It), hễ từ cần thêm “S” hoặc “ES”

Nguyên tắc như sau:

1. Thêm “S” vào sau hầu như các rượu cồn từ

Ví dụ: come – comes; sit – sits; learn – learns;…

2. Thêm “ES” vào sau những động từ kết thúc bằng đuôi CH, SH, X, S, O

Ví dụ: crush – crushes; fix – fixes; kiss – kisses; box – boxes; quiz – quizzes;…

3. Nếu một động từ bao gồm đuôi “Y” nhưng mà trước nó là 1 trong những nguyên âm (a, u, e, i, o) thì ta giữ nguyên “Y”, thêm “S”

Ví dụ: obey – obeys; slay – slays; annoy – annoys; display – displays;…

4. Trường hợp một rượu cồn từ có đuôi “Y” mà trước nó là 1 phụ âm thì ta thay đổi “Y” thành “I” cùng thêm “ES”

Ví dụ: marry – marries; study – studies; carry – carries; worry – worries;…

5. Trường hợp quánh biệt

Ta có: have – has

Động trường đoản cú “have” khi đi với công ty ngữ là ngôi lắp thêm 3 số ít sẽ không thêm “s” mà thay đổi thành “has”.

Ví dụ:

They have three children. (Họ có 3 tín đồ con.)She has two children. (Cô ấy tất cả 2 người con.)

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần chạm “điểm loài kiến thức”, giúp hiểu sâu với nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cao 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning và Macmillan Education.


7. Biện pháp phát âm phụ âm cuối s/es

Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm thế giới mà ko phải dựa vào cách viết.

/s/: lúc từ gồm tận thuộc là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:Khi từ tất cả tận thuộc là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường tất cả tận thuộc là những chữ chiếc ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: khi từ bao gồm tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại.

8. Cách sử dụng của thì bây giờ đơn trong bài thi IELTS

Mở đầu Speaking part 1/2/3 với Writing task 1/2

Ví dụ:

I am a third-year student in Internal Auditing. (Tôi sẽ là sinh viên năm thứ cha học ngành truy thuế kiểm toán nội bộ) (Mở đầu – Speaking part 1)Well, my most favorite nhà cửa of clothing is the yellow crop-top. (Món thứ tôi thích nhất là cái áo crop-top màu sắc vàng) (Mở đầu – Speaking part 2 – “Describe your most favorite cống phẩm of clothing” – tế bào tả mặt hàng mà bạn yêu dấu nhất)I think students should go lớn universities rather than vocational training courses. (Tôi cho là sinh viên nên học đh hơn là học tập nghề) (Mở đầu – Speaking part 3)

Mô tả thực sự trong Speaking part 1/2/3

Ví dụ:

Advertisements are very relaxing and eye-catching. (Quảng cáo rất mang ý nghĩa giải trí cùng bắt mắt) (Sự thật)Lady Gaga is famous all over the world. (Lady Gaga danh tiếng trên toàn chũm giới) (Sự thật)

Ngoài thì bây giờ đơn, chúng ta cần học không hề thiếu các thì khác nhằm củng chũm kiến thức nền tảng của mình.

9. Bài bác tập vận dụng thì lúc này đơn


*

Công thức giờ Anh thì bây giờ đơn


Để ghi nhớ trọn vẹn những con kiến thức kết cấu thì bây giờ đơn, hiện nay chúng ta hãy cùng áp dụng kiến thức để gia công vài bài bác tập nho bé dại về phân tách động từ làm việc thì hiện tại đơn nhé. Bài xích tập có cấu trúc rất cơ bạn dạng nên chắc chắn rằng là bạn sẽ dễ dàng chấm dứt thôi.

Bài 1. Thực hiện công thức phân chia thì của hiện tại đơn để xong các câu sau.

My father always …………………………..delicious meals. (make) Tom…………………………..vegetables. (not eat) Rosie………………………….shopping every week. (go) ………………………….. Miley and David ………………………….. To work by bus every day? (go) ………………………….. Your parents …………………………..with your decision? (agree) Where……………………..that guy………………………from? (come) Where ………………………….. Your mother …………………………..? (work) James …………………………… usually ………………………….. The trees. (not water) Who …………………………..the washing in your house? (do) They ………………………….. Out once a week. (eat)Đáp án
1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

Bài 2. Từng câu sau đựng MỘT lỗi sai. Tìm cùng sửa chúng.

I often gets up early to catch the bus to go lớn school.

………………………………………………………………………

She teach students in a local high school.

………………………………………………………………………

They doesn’t own a house. They still have to lớn rent one to live.

………………………………………………………………………

Dang Van Lam am a famous goalkeeper in the National Football Team.

………………………………………………………………………

What vị your brother do?

………………………………………………………………………

Bruce & Tim doesn’t go swimming in the lake.

………………………………………………………………………

Hannah speak Chinese very well.

………………………………………………………………………

How often does she goes shopping in the supermarket?

………………………………………………………………………

Our dogs aren’t eat bones.

………………………………………………………………………

Mary’s parents is very friendly và helpful.

………………………………………………………………………

Đáp án
1. Gets => get

2. Teach => teaches

3. Doesn’t => don’t

4. Am => is

5. Vì chưng your => does your

6. Doesn’t => don’t

7. Speak => speaks

8. Goes => go

9. Aren’t => don’t

10. Is => are

Bài 3: chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.He always wear/wears a trắng coat.They never drink/drinks beer.Lucy go/goes window shopping seven times a month.She have/has a pen.Mary và Marcus cut/cuts people’s hair.Mark usually watch/watches TV before going lớn bed. Maria is a teacher.She teach/teaches students.Đáp áncatchwearsdrinkgoeshascutwatchesteaches

Bài 4: Sử dụng những động từ bỏ sau để dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

The earth goes round the sun.Rice ……. In Britain.The sun …… in the east.Bees ……………….. Honey.Vegetarians …… meat.An atheist ……. In God.An interpreter ……….. From one language into another.Liars are people who ………………. The truth.The River Amazon ……………….. Into the Atlantic Ocean.Đáp ángoesdoesn’t growrisesmakedon’t eatdoesn’t believetranslatesdon’t tellflows

Bài 5: vấn đáp những thắc mắc sau áp dụng những trạng trường đoản cú tần suất ở vị trí lý thuyết.

1. How often do you buy a new sản phẩm of clothing?

…………………………………………………………………….

2. When vì chưng you often eat breakfast in the morning?

…………………………………………………………………….

3. What do you do?

…………………………………………………………………….

4. Vày you have a pet?

…………………………………………………………………….

5. Are you afraid of spiders?

…………………………………………………………………….

Hy vọng với định hướng thì hiện trên đơn nhưng mà TOPICA Native vừa tổng đúng theo trên đây, các bạn sẽ dễ dàng chinh phục thì giờ Anh này. Trường hợp có bất kì thắc mắc gì, hãy còn lại comment bên dưới để được giải đáp sớm nhất có thể nhé. Chúc các bạn học tập tốt.

TOPICA Native cung cấp chiến thuật học tiếng Anh trực tuyến đường tương tác 2d với giáo viên bản ngữ bậc nhất Đông phái mạnh Á. Tích hợp technology AI cung cấp đào tạo, ứng dụng luyện phát âm chuẩn mỹ Native Talk, giúp cho bạn nói tiếng Anh thành thạo chỉ với sau 6 mon từ số lượng 0.


TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần va “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu cùng nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.