HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN 2017, JUST A MOMENT

-

Nếu nghỉ việc hoặc không đóng bảo đảm xã hội trong tầm 1 năm, bạn cũng có thể được nhận bảo đảm xã hội một lần dù không đến tuổi về hưu hay dấn lương hưu. Đây là khoản hỗ trợ từ BHXH và Nhà nước dành cho người lao động. Để dấn khoản tiền này, bạn lao cồn cần sẵn sàng thủ tục nhận bảo đảm xã hội một lần. Công cụ tính bảo đảm xã hội một lần sau đây của Top
CV sẽ giúp bạn nắm rõ về loại hình bảo hiểm này cũng tương tự cách tính BHXH một đợt mà bạn cũng có thể nhận được để bảo đảm an toàn quyền lợi của thiết yếu mình.

Bạn đang xem: Cách tính bhxh 1 lần 2017


BHXH bắt buộc
BHXH trường đoản cú nguyện
Cả BHXH bắt buộc & BHXH từ bỏ nguyện
Giai đoạn nộp BHXHMức lương đóng góp BHXH
Đến

(Giai đoạn thai sản)


Thêm giai đoạn
Thêm tiến độ thai sản
Tính bảo hiểm xã hội

Tiền BHXH một đợt được nhận: format-money


Diễn giải cách tính BHXH một lần

1. Thời hạn tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH:

2.1. Tiền lương đóng góp BHXH của những giai đoạn tham gia BHXH như sau:

- tiến trình đóng tự T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year đến T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời gian data
In
Year.total_month tháng- Mức chi phí lương đóng BHXH: format-money - thai sản +data
In
Year.money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = format-money

- Tổng tiền đóng góp BHXH = format-money

2.2. Mức trung bình tiền lương đóng góp BHXH = Tổng chi phí / tổng số tháng = format-money

3. Mức hưởng trọn BHXH một lần:


0" class="pl-30p">

= 12">Mức tận hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng góp BHXH trước 2014:

response.detail_calc_total_bhxh_before_2014 response.total_bhxh_before_2014


0" class="pl-30p">

Mức hưởng trọn BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ năm trước trở đi

(Số tháng lẻ đóng góp trước năm năm trước được đưa sang giai đoạn từ thời điểm năm 2014 trở đi)

response.detail_calc_total_bhxh_after_2014 format-money

Giai đoạn nộp BHXHMức lương đóng BHXHĐối tượng tham gia
Đến

Thêm giai đoạn
Tính bảo đảm xã hội

Tiền BHXH một lượt được nhận: so
Tien
Nhan
Lai


Diễn giải cách tính BHXH một lần1. Thời gian tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH:

2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn thâm nhập BHXH như sau:

- quy trình tiến độ đóng trường đoản cú T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year đến T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời gian data
In
Year.total_month mon - Mức chi phí lương đóng góp BHXH: format-money format-money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = data
In
Year.result

- Tổng tiền đóng BHXH = format-money

2.2. Mức trung bình tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = response.average_salary

3. Mức hưởng trọn BHXH một lần:


0" class="pl-30p">

= 12">Mức hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014:

response.detail_calc_total_bhxh_before_2014 format-money


0" class="pl-30p">

Mức hưởng trọn BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ năm trước trở đi

(Số tháng lẻ đóng góp trước năm 2014 được chuyển sang giai đoạn từ thời điểm năm 2014 trở đi)

response.detail_calc_total_bhxh_after_2014 response.total_bhxh_after_2014
Số tiền đơn vị nước cung ứng đóng BHXH:

Số tiền bên nước hỗ trợ đóng BHXH từ bỏ nguyện từ thời điểm tháng 01/2018 - hết tháng 12/2021

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= total
Support
Before2022

Số tiền công ty nước cung cấp đóng BHXH từ nguyện từ thời điểm tháng 01/2022 - hết tháng 12/2025

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= total
Support
After2022

Tổng số tiền công ty nước cung ứng đóng BHXH = format-money


Giai đoạn nộp BHXHMức lương đóng BHXHĐối tượng tham gia
Đến

(Giai đoạn thai sản)


Thêm BHXH bắt buộc
Thêm BHXH từ nguyện
Thêm giai đoạn thai sản
Tính bảo đảm xã hội

Tiền BHXH một lần được nhận: so
Tien
Nhan
Lai


Diễn giải cách tính BHXH một lần

1. Thời gian tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH:

2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn gia nhập BHXH như sau:

- quy trình đóng từ bỏ T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year mang lại T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời hạn data
In
Year.total_month tháng- Mức tiền lương đóng BHXH: format-money - thai sản +data
In
Year.money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = data
In
Year.result

- Tổng tiền đóng góp BHXH = format-money

2.2. Mức trung bình tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = format-money

3. Mức hưởng trọn BHXH một lần:


0" class="pl-30p">

= 12">Mức hưởng trọn BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014:

response.detail_calc_total_bhxh_before_2014 response.total_bhxh_before_2014


0" class="pl-30p">

Mức hưởng trọn BHXH một lần so với thời gian đóng BHXH từ năm trước trở đi

(Số tháng lẻ đóng trước năm năm trước được chuyển sang giai đoạn từ thời điểm năm 2014 trở đi)

response.detail_calc_total_bhxh_after_2014 response.total_bhxh_after_2014
Số tiền công ty nước cung ứng đóng BHXH:

Số tiền bên nước hỗ trợ đóng BHXH từ bỏ nguyện từ tháng 01/2018 - hết tháng 12/2021

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= format-money

Số tiền bên nước cung ứng đóng BHXH tự nguyện từ thời điểm tháng 01/2022 - không còn tháng 12/2025

0.22 x format-money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= format-money

Tổng số tiền nhà nước cung ứng đóng BHXH = total
Support
Before2022 + total
Support
After2022


Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Luật bảo đảm xã hội 2014, bảo đảm xã hội một lần là sự việc bù đắpmột phần các khoản thu nhập dành cho những người lao đụng khi bạn lao hễ bị gầy đau, thai sản tuyệt bị tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnhnghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. 

Căn cứ theo Điều 60, pháp luật BHXH nước ta số 58/2014/QH13 qui định rõ 06 ngôi trường hợpđược nhận BHXH một lượt bao gồm:

Đủ tuổi hưởng lương hưu mà không đủ hai mươi năm đóng
BHXH;Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng góp BHXH và không tiếptục gia nhập BHXH tự nguyện (đối với lao đụng nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);Ra quốc tế để định cư;Người đang bị mắc bệnh nguy nan đến tính mạng như ungthư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang quy trình AIDS với những bệnh khác theoquy định của cục Y tế;Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc màkhông đủ đk để hưởng lương hưu;Người thâm nhập BHXH cần sau 01 năm nghỉ vấn đề hoặctham gia BHXH trường đoản cú nguyện sau 01 năm không liên tục đóng mà không đủ hai mươi năm đóng (Điều 1 Nghị quyết93/2015/QH13). 

Cách tính bảo hiểm Xã hội một lần

Dựa trên Khoản 4, Điều 19, Thông bốn 59/2015/TT-BLĐTBXH cách thức trợ cung cấp BHXH một lầnđược bỏ ra trả dựa trên thời gian người lao đụng tham gia BHXH cùng mức trung bình tiền lương (MBQTL) mon đóng
BHXH.

Công thức tính bảo hiểm xã hội một lần

Vậy đâu là phương pháp tính bảo hiểm làng mạc hội một lần? cách làm tính BHXH cần sử dụng một lần nhưsau: 

Mức tận hưởng = (1,5 x MBQTL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x MBQTL xthời gian thâm nhập BHXH từ thời điểm năm 2014)

Lưu ý:

Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì nấc hưởng bởi 22%của những mức tiền lương tháng đang đóng bảo đảm xã hội, mức buổi tối đa bởi 2 mon mức trung bình tiền lương thángđóng bảo đảm xã hội
Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ là 1 - 6 mon tính ½ năm;từ 7 - 11 tháng tính 1 năm.Mức tận hưởng BHXH một lượt không bao gồm số tiền nhà nướchỗ trợ đóng góp BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Người lao hễ yêu cầu nhận BHXH một lượt năm 2023 thì xác định mức kiểm soát và điều chỉnh (hệ số trượt giá chỉ BHXH) theo Thông tứ 01/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

Bảng hệ số trượt giá năm 2023


Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Mức điều chỉnh

5.26

4.46

4.22

4.09

3.8

3.64

3.7

3.71

3.57

3.46

Năm

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh

3.21

2.96

2.76

2.55

2.07

1.94

1.77

1.5

1.37

1.28

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mức điều chỉnh

1.23

1.23

1.19

1.15

1.11

1.08

1.05

1.03

1

1

Năm

Sau 2023

Mức điều chỉnh

1


Ví dụ: 

Bạn Nguyễn Văn A có thời gian tham gia BHXH từ thời điểm tháng 10/2016 mang lại tháng 06/2019như sau:

Từ mon 10/2016 - 12/2017: nấc lương 5.000.000 đồng/tháng.

Từ tháng 01/2018 - 03/2019: nấc lương 5.500.000 đồng/tháng.

Tháng 04/2019 - 06/2019: nút lương 7.000.000 đồng/tháng.

=> Mức lãnh bảo hiểm xã hội một lầnmà các bạn A có thể nhận được sẽ được đo lường và thống kê theo công thức tính bảo hiểm xã hội một lượt nhưsau:

Thời gian tham gia BHXH: 02 năm 9thángMức trung bình tiền lương mon đóng
BHXH:

Giai đoạn đóng góp từ T10/2016 mang lại T12/2016: thời gian 3 mon - Mức tiền lương đóng
BHXH: 5.000.000 đồng: 5.000.000 x 1.16 x 3 = 17.400.000 đồng

Giai đoạn đóng góp từ T1/2017 đến T12/2017: thời gian 12 tháng - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 5.000.000 đồng: 5.000.000 x 1.12 x 12 = 67.200.000 đồng

Giai đoạn đóng từ T1/2018 mang đến T12/2018: thời gian 12 tháng - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 5.500.000 đồng: 5.500.000 x 1.08 x 12 = 71.280.000 đồng

Giai đoạn đóng góp từ T1/2019 cho T3/2019: thời hạn 3 mon - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 5.500.000 đồng: 5.500.000 x 1.05 x 3 = 17.325.000 đồng

Giai đoạn đóng góp từ T4/2019 đến T6/2019: thời hạn 3 tháng - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 7.000.000 đồng: 7.000.000 x 1.05 x 3 = 22.050.000 đồng

=> Tổng tiền đóng BHXH = 17.400.000 + 67.200.000 + 71.280.000 + 17.325.000 +22.050.000 = 195.255.000 đồng

Mức bình quân tiền lương đóng góp BHXH = Tổng tiền/ tổng số mon = 5.916.818 đồngMức hưởng bảo hiểm xã hội mộtlần đối với thời gian đóng BHXH từ năm trước trở đi:5.916.818 x 3 năm x 2 = 35.500.908 đồng

=> Tổng tiền BHXH một đợt mà các bạn A sẽ được trao là 35.500.908 đồng

Giới thiệu nguyên lý tính bảo hiểm xã hội một đợt của Top
CV

Bạn rất có thể tự tính bảo hiểm xã hội một đợt online thông qua công cố tính bảo đảm xãhội một đợt của Top
CV. Pháp luật sẽ đo lường và tính toán và thông tin số tiền hưởng BHXH một lần nhanh chóng và thiết yếu xác. Khi sửcông nạm tính bảo hiểm xã hội một lần của Top
CV, bạn chỉ cần tin báo về tiến độ nộp BHXH và mức lươngđóng BHXH cùng quy trình tiến độ hưởng bầu sản (nếu có). Bạn có thể dễ dàng xác định số tiền bảo hiểm xã hội một lượt nhậnđược nghỉ ngơi các vẻ ngoài đóng khác biệt như: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, cả BHXH bắt buộc & BHXH tựnguyện. 

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Căn cứ theo Điều 109, điều khoản BHXH việt nam quy định làm hồ sơ hưởng BHXH một lượt baogồm: 

Sổ bảo hiểm xã hội của fan lao động
Đơn ý kiến đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội một đợt của ngườilao động.Đối với người ra quốc tế để định cư đề xuất nộp thêmbản sao giấy chứng thực của cơ quan gồm thẩm quyền về bài toán thôi quốc tịch nước ta hoặc bạn dạng dịch giờ Việtđược xác thực hoặc công chứng một trong những các sách vở và giấy tờ sau đây:Hộ chiếu do quốc tế cấp;Thị thực của cơ quan quốc tế có thẩm quyền cung cấp cóxác nhấn việc chất nhận được nhập cảnh với lý do định cư làm việc nước ngoài;Giấy tờ xác thực về câu hỏi đang làm thủ tục nhập quốctịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú gồm thời hạn từ bỏ 05 năm trở lên của cơ sở nướcngoài có thẩm quyền cấp.

Để được hưởng bảo đảm xã hội một lần, bạn cónhu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan bảo đảm xã hội Quận/Huyện hoặc cơ quan BHXH thức giấc (trong trường hợp BHXH được phâncấp giải quyết hưởng BHXH một lần) tại khu vực cư trú (nơi đk thường trú hoặc trợ thời trú).

Xem thêm: Top 8 cách download video trên fb, just a moment

Tuy nhiên, căn cứ vào từng tình hình thực tế tại 1 số địa phận thì cơ quan BHXH cấptỉnh sẽ được giao thẩm quyền giải quyết và xử lý hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho tất cả những người lao động.

Thời gian nhận bảo đảm xã hội một lần

Về thời hạn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, địa thế căn cứ theo Khoản 4, Điều 110 phép tắc Bảohiểm xã hội năm năm trước thì: 

“Trong thời hạn đôi mươi ngày kể từ ngày dìm đủ hồ sơ theo quy định so với người hưởnglương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định đối với trường hòa hợp hưởng bảo hiểmxã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội tất cả trách nhiệm giải quyết và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người lao động; trườnghợp không giải quyết và xử lý thì phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do”.

Những xem xét về việc nhận và rút bảo đảm xã hội một lần

Nhiều tín đồ lao động không muốn mất ngân sách chi tiêu hàng tháng nhằm đóng BHXH hoặc bắt buộc mộtkhoản tiền để trang trải các giá thành sẽ chọn lựa nhận giao dịch thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên hãy cân nặng nhắcvà xem xét về một vài thiệt hại có thể kể cho đến lúc hưởng BHXH một lần:

Số chi phí BHXH nhận được ít hơn so cùng với tổng số tiền đóng
BHXH.Không được liên tục cộng dồn thời hạn tham gia
BHXH.Có thể mất thời cơ được cung cấp thẻ bảo hiểm y tế miễnphí.Không bao gồm lương hưu sản phẩm tháng lúc về già.Mất đi khoản trợ cấp an táng và tử tuất khi không mayqua đời.Nếu tín đồ lao động đã đi vào tuổi về hưu nhưng không đủnăm đóng góp BHXH thì có thể tiếp tục đóng để đủ số năm và nhận những quyền lợi trường đoản cú BHXH.

Bảo hiểm xã hội là một trong những trong những chính sách an sinh làng hội lâu dài của phòng nước đốivới nhân dân do thế trừ trường vừa lòng bất khả kháng, bạn tham gia nên quan tâm đến việc dìm BHXH một lần để đảm bảocuộc sống về sau.

Trên đây là những share của Top
CV về bảo đảm Xã hội một lượt và luật pháp tính Bảo hiểm
Xã hội một đợt 2022. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ nắm được phương pháp tính Bảohiểm làng hội một lần, tự đó đảm bảo quyền lợi của phiên bản thân. Hãy sử dụng tooltính bảo hiểm xã hội một lần của Top
CV để dễ dàng xác định được số tiền BHXH nhận được để né mất quyền lợi và nghĩa vụ bạnnhé. 

Cách tính tận hưởng BHXH 1 lần so với NLĐ có thời gian tham gia BHXH cả hai khoanh vùng nhà nước và tư nhân


*

Trong đó:

Mbqtl:Mức trung bình thu nhập với tiền lương tháng đóng góp BHXH

Mbqtl khoanh vùng nhà nước:Mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH trong khu vực nhà nước

Mbqtl quanh vùng NSDLĐ:Mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH do NSDLĐ đóng góp quyết định

T1:Tổng số tháng đóng góp BHXH vày NSDLĐ quyết định

T2:Tổng thời hạn tháng đóng góp BHXH trong khu vực nhà nước

Ví dụ:Ông Nguyễn Văn Hưng sinh tháng 09 năm 1973 quê tại tỉnh thái bình ông tất cả qua trình đóng BHXH như sau:

07/1994 – 10/2000: lương hệ số 3,66. Nhân viên cấp dưới hành chính kế hoạch ubnd huyện Đông Hưng.

11/2000 – 02/2010: nghỉ việc

03/2010 – 01/2015: Lương 4.500.000 đồng/tháng. Nhân viên doanh nghiệp Cổ phần chất hóa học ANC

02/2015 ông kết thúc HĐLĐ và không thâm nhập BHXH.

Tháng 08/2017 ông làm hồ sơ tận hưởng trợ cấp cho BHXH 1 lần tại BHXH tại BHXH tỉnh giấc Thái Bình

Trả lời:

Tính tuổi: từ tháng 09/1973 - 08/2017: 44 tuổi

Thời gian tham gia BHXH bao gồm:

Thời gian gia nhập BHXH khu vực nhà nước: từ 07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng

Thời gian gia nhập BHXH vị NSDLĐ quyết định: từ 03/2010 – 01/2015 là 4 năm 11 tháng

Tổng thời hạn đóng BHXH là: 11 năm 3 tháng => Ông không đủ tuổi hưởng lương hưu và có thời hạn tham gia BHXH dưới 20 năm => Ông đủ đk hưởng BHXH 1 lần

Cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ để tận hưởng BHXH 1 lần

- thời gian tham gia BHXH quanh vùng nhà nước: từ 07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng

NLĐ bắt đầu tham gia BHXH trước thời gian ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính Mqltl trong khoanh vùng nhà nước của 05 năm cuối trước lúc nghỉ hưu.

Cách xác định 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu: 11/2005 -10/2000

*

- thời gian tham gia BHXH vì NSDLĐ quyết định: trường đoản cú 03/2010 – 01/2015 là 4 năm 11 tháng

Thời gian tham gia BHXH

Số tháng

Mức điều chỉnh

Mức đóng

Tổng

Từ tháng

Đến tháng

03/2010

12/2010

10

1.46

4.500.000

65700000

01/2011

12/2011

12

1.25

4.500.000

67500000

01/2012

12/2012

12

1.15

4.500.000

62100000

01/2013

12/2013

12

1.08

4.500.000

58320000

01/2014

12/2014

12

1.03

4.500.000

55620000

01/2015

01/2015

1

1.03

4.500.000

4635000

Tổng

313875000

Mbqtl khu vực NSDLD

5.319.915

*

Cách xác định thời gian tính hưởng trợ cấp cho BHXH 1 lần

Cụ thể:

- thời gian tham gia ở khu vực nhà nước: từ bỏ 07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng

- thời hạn tham gia ở khu vực ĐVSDLĐ: trường đoản cú 03/2010 – 12/2013 là 4 năm 9 tháng

Thời gian làm địa thế căn cứ tính BHXH 1 lầntrước năm 2014 là 11 năm ; thời hạn lẻ 2 tháng được đưa sang thời hạn làm căn cứ tính hưởng sau năm 2014

- thời hạn làm địa thế căn cứ tính BHXH 1 lần từ thời điểm năm 2014 = một năm 1 mon + 2 tháng = một năm 3 mon = 1,5 năm

Mức hưởng trợ cung cấp BHXH 1 lần = ( 1,5 x 11 năm ) + ( 2 x 1,5 năm) x 5.003.577 = 97.569.751 (đ)