Địa Chỉ Ip Là Gì? Cách Tính Địa Chỉ Ip Subnet Mask Là Gì

-

Địa chỉ IP là một chuyên đề đặc biệt trong lịch trình đào tạo nhân viên mạng CCNA R&S. Để hoàn toàn có thể theo học giỏi chương trình CCNA R&S, quá qua được các kỳ thi lấy chứng chỉ nước ngoài và theo học tiếp được những chứng chỉ cao cấp hơn tương tự như để kết thúc tốt được các các bước trong lĩnh vực mạng, bạn học viên, kỹ sư, nhân viên phải núm vững những kiến thức và khả năng liên quan liêu đến add IP. Chương này sẽ hỗ trợ những điểm chính yếu, quan trọng đặc biệt của siêng đề nền tảng gốc rễ này.

Bạn đang xem: Cách tính địa chỉ ip

1.1. Một vài điểm cơ bản cần nhớ :

Chuyển đổi nhị phân – thập phân: cần nắm vững cách chuyển đổi giữa số nhị phân cùng thập phân. VD: 5 101 ; 10 1010;64 1000000.Với n bit nhị phân, ta có thể tùy chỉnh cấu hình được: 2n số nhị phân với cái giá trị thập phân tương ứng chạy trường đoản cú 0 mang lại 2n – 1.

Ví dụ:

Với n = 2, ta lập được 22 = 4 số nhị phân, quý giá thập phân chạy tự 0 đến 3 ( = 22 – 1 ):

00=> 0

01=> 1

10=> 2

11=> 3

Với n = 3, ta lập được 23= 8 số nhị phân, cực hiếm thập phân chạy từ 0 mang đến 7 ( = 23 – 1 ):

000 => 0100 => 4

001 => 1101 => 5

010 => 2110 => 6

011 => 3111 => 7

Cố nạm nhớ một số lũy vượt của 2, ít nhất cho đến 28 :

2^0 = 12^4 = 16 2^8 = 256

2^1 = 22^5 = 32

2^2 = 42^6 = 64

2^3 = 82^7 = 128

Sau đấy là các chuỗi nhị phân 8 bit cùng những số thập phân tương ứng cần phải thuộc để ship hàng cho câu hỏi tính cấp tốc subnet mask:


*

Bảng 1.1 – các chuỗi nhị phân 8 bit buộc phải nhớ.

Bảng cách nhảy: bảng này được thực hiện để đo lường và tính toán trong phép phân chia subnet.


*

Bảng 1.2 – Bảng tương ứng số bit mượn và bước nhảy.

1.2. Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là add logic được áp dụng trong giao thức IP của lớp internet thuộc quy mô TCP/IP (tương ứng cùng với lớp sản phẩm 3 – lớp network của mô hình OSI). Mục này trình diễn các điểm bao gồm cần ghi ghi nhớ về add IP.

1.2.1. Cấu trúc địa chỉ cửa hàng IP

Địa chỉ IP gồm 32 bit nhị phân, chia thành 4 nhiều 8 bit (gọi là các octet). Những octet được biểu diễn dưới dạng thập phân và được ngăn cách nhau bằng những dấu chấm.

Địa chỉ IP được phân thành hai phần: phần mạng (network) và phần host.


YWRq
Xw
PZ3SCXJTea
SCLmnp
STl
GXBbys
SQX-k" alt="*">

*

Hình 1.2.1 – Cấu trúc địa chỉ IP

Việc đặt địa chỉ cửa hàng IP đề xuất tuân theo những quy tắc sau:

Các bit phần mạng không được phép đồng thời bởi 0.

VD: địa chỉ 0.0.0.1 cùng với phần mạng là 0.0.0 cùng phần host là 1 là không phù hợp lệ.

Nếu các bit phần host đồng thời bằng 0, ta bao gồm một showroom mạng.

VD: add 192.168.1.1 là một địa chỉ có thể gán mang đến host nhưng địa chỉ 192.168.1.0 là một showroom mạng, tất yêu gán mang lại host được.

Nếu các bit phần host đồng thời bởi 1, ta có một showroom quảng bá (broadcast).

VD: add 192.168.1.255 là một add broadcast mang lại mạng 192.168.1.0

1.2.2. Những lớp địa chỉ IP

Không gian showroom IP được chia thành các lớp như sau:

1.2.2.1. Lớp A:


*

Hình 1.2.2 – Cấu trúc địa chỉ lớp A

Địa chỉ lớp A sử dụng một octet đầu có tác dụng phần mạng, cha octet sau có tác dụng phần host.

Bit đầu của một địa chỉ lớp A luôn được giữ là 0. Bởi vì đó, các add mạng lớp Agồm: 1.0.0.0 à 127.0.0.0.

Tuy nhiên, mạng 127.0.0.0 được sử dụng làm mạng loopback nên add mạng lớp A áp dụng được bao gồm 1.0.0.0 à 126.0.0.0 (126 mạng).

Chú ý: địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ cửa hàng loopback trên các host. Để kiểm tra chồng giao thức TCP/IP bao gồm được cài đặt đúng giỏi không, từ lốt nhắc hệ thống, ta tiến công lệnh ping 127.0.0.1, nếu tác dụng ping thành công thì ck giao thức TCP/IP đã được thiết lập đúng đắn.

-Phần host gồm 24 bit => từng mạng lớp A có (224 – 2) host.

-Ví dụ: 10.0.0.1, 1.1.1.1, 2.3.4.5 là các địa chỉ lớp A.

1.2.2.2. Lớp B:


Hình 1.2.3 – Cấu trúc showroom lớp B.

Địa chỉ lớp B thực hiện hai octet đầu có tác dụng phần mạng, hai octet sau có tác dụng phần host.

Hai bit đầu của một add lớp B luôn được giữ là 10. Cho nên các add mạng lớp B gồm:

128.0.0.0 -> 191.255.0.0Có tất cả 214 mạng trong lớp B.

Phần host: 16 bit

Một mạng lớp B gồm 216 – 2 host.

Ví dụ: các địa chỉ cửa hàng 172.16.1.1, 158.0.2.1 là các showroom lớp B.

1.2.2.3. Lớp C:


Hình 1.2.4 – Cấu trúc địa chỉ cửa hàng lớp C.

-Địa chỉ lớp C sử dụng ba octet đầu có tác dụng phần mạng, một octet sau có tác dụng phần host.

-Ba bit đầu của một showroom lớp C luôn được duy trì là 110. Do đó, các địa chỉ mạng lớp C gồm:

192.0.0.0 -> 223.255.255.0Có toàn bộ 221 mạng trong lớp C.

-Phần host: 8 bit

Một mạng lớp C bao gồm 28 – 2 = 254 host.

1.2.2.4. Lớp D:

224.0.0.0 -> 239.255.255.255

Dùng làm địa chỉ multicast.

Ví dụ: 224.0.0.5 sử dụng cho OSPF

224.0.0.9 cần sử dụng cho RIPv2

1.2.2.5. Lớp E:

Từ 240.0.0.0 trở đi.

Được dùng cho mục đích dự phòng.

Chú ý:

Các lớp showroom IP hoàn toàn có thể sử dụng nhằm đặt cho những host là những lớp A, B, C.Để thuận tiện cho bài toán nhận diện một địa chỉ cửa hàng IP nằm trong lớp nào, ta quan gần cạnh octet đầu của địa chỉ, giả dụ octet này còn có giá trị:

1 => 126: add lớp A.

128 => 191: địa chỉ cửa hàng lớp B.

192 => 223:địa chỉ lớp C.

224 => 239:địa chỉ lớp D.

240 => 255:địa chỉ lớp E.

1.2.3. Địa chỉ Private và Public:

Địa chỉ IP được chia thành hai loại: private cùng public.

Private: chỉ được thực hiện trong mạng nội cỗ (mạng LAN), ko được định đường trên môi trường xung quanh Internet. Có thể được thực hiện lặp đi lặp lại trong số mạng LAN khác nhau.Public: là showroom IP sử dụng cho các gói tin đi trên môi trường thiên nhiên Internet, được định con đường trên môi trường xung quanh Internet, không sử dụng trong mạng LAN. Địa chỉ public phải là duy nhất cho từng host tham gia vào Internet.

Dải showroom private (được giải pháp trong RFC 1918):

Lớp A: 10.x.x.x
Lớp B: 172.16.x.x -> 172.31.x.x
Lớp C: 192.168.x.x

Kỹ thuật NAT (Network Address Translation) được áp dụng để thay đổi giữa IP private và IP public.

Ý nghĩa của địa chỉ private: được thực hiện để bảo tồn showroom IP public đang dần cạn kiệt.

1.2.4. Địa chỉ tiếp thị (broadcast):

Gồm nhị loại:

-Direct:

VD: 192.168.1.255

-Local:

VD: 255.255.255.255

Để phân minh hai loại địa chỉ broadcast này, ta chú ý ví dụ sau:

Xét sản phẩm công nghệ có địa chỉ cửa hàng IP là 192.168.2.1 chẳng hạn. Khi đồ vật này gởi broadcast đến255.255.255.255, toàn bộ các thứ thuộc mạng 192.168.2.0 (là mạng máy gửi gói tin đứng trong đó) sẽ nhận thấy gói broadcast này, còn trường hợp nó nhờ cất hộ broadcast đến add 192.168.1.255 thì tất cả các thứ thuộc mạng 192.168.1.0 sẽ nhận ra gói broadcast (các trang bị thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ không nhận được gói broadcast này).

1.2.5. Bài bác tập:

Cho biết showroom nào sau đây hoàn toàn có thể dùng mang đến host:

150.100.255.255175.100.255.18195.234.253.0100.0.0.23188.258.221.176127.34.25.189224.156.217.73

1.3. Phân tách subnet:

1.3.1. Subnet mask với số prefix:

Subnet mask :

Subnet mask là 1 trong những dải 32 bit nhị phân đi kèm với một add IP, được những host áp dụng để xác định địa chỉ mạng của địa chỉ IP này. Để làm cho được điều đó, host sẽ đem địa chỉ cửa hàng IP tiến hành phép tính và từng bit một của địa chỉ cửa hàng với subnet mask của nó, kết quả host đang thu được địa chỉ mạng tương xứng của showroom IP.


Đối với chúng ta, nguyên tắc gợi nhớ subnet mask rất đơn giản: phần mạng chạy cho đâu, bit 1 của subnet mask chạy cho đó và ứng với những bit phần host, những bit của subnet mask được tùy chỉnh giá trị 0. Một trong những subnet mask chuẩn:

Lớp A : 255.0.0.0Lớp B: 255.255.0.0Lớp C: 255.255.255.0

Số prefix:

Để biểu đạt một địa chỉ IP, tín đồ ta sử dụng một đại lượng không giống được gọi là số prefix. Số prefix có thể hiểu một cách đơn giản và dễ dàng là số bit mạng vào một địa chỉ cửa hàng IP, được viết tức thì sau địa chỉ IP, với được ngăn cách với địa chỉ này bởi một lốt “/”.

Ví du: 192.168.1.1/24, 172.16.0.0/16 xuất xắc 10.0.0.0/8, v.v…

Nguyên lý cơ bạn dạng của kỹ thuật phân chia subnet: Để rất có thể chia nhỏ tuổi một mạng to thành những mạng con bởi nhau, bạn ta thực hiện mượn thêm một trong những bit mặt phần host để gia công phần mạng, các bit mượn này được gọi là những bit subnet. Tùy nằm trong vào số bit subnet mà lại ta dành được các con số các mạng con khác biệt với các kích cỡ khác nhau:


Hình 1.3.1 – Mượn thêm bit để phân chia subnet.

1.4. Những dạng bài bác tập về phân chia subnet:

1.4.1. Cho 1 mạng khủng và số bit mượn. Khẳng định :

Số subnet
Số host/subnet
Địa chỉ mạng của từng subnet.Địa chỉ host đầu của từng subnet.Địa chỉ host cuối của từng subnet.Địa chỉ broadcast của mỗi subnet.Subnet mask được sử dụng.

Cách tính:

-Gọi n là số bit mượn với m là số bit host còn lại. Ta có:

+Số subnet có thể chia được:

2nnếu có cung cấp subnet – zero.2n – 2nếu không cung ứng subnet – zero.

Luật subnet – zero: giả dụ hệ quản lý và điều hành trên host ko bật tính năng subnet – zero, khi phân chia subnet ta yêu cầu bỏ đi không dùng hai mạng con ứng với các bit subnet bởi 0 không còn và các bit subnet bằng 1 hết. Trái lại nếu hệ quản lý điều hành bật kĩ năng subnet – zero , ta gồm quyền sử dụng hai mạng con này. Chú ý chung, các hệ điều hành ngày nay đều bật nhân kiệt subnet – zero một biện pháp mặc định, bởi đó nếu như không thấy nói gì thêm vào yêu cầu, ta thực hiện cách chia có hỗ trợ subnet – zero.

+ Số host rất có thể có trên từng subnet: 2m – 2 (host/subnet).

-Với mỗi subnet phân chia được:

+Địa chỉ mạng bao gồm octet bị mượn là bội số của cách nhảy. Bước nhảy tương ứng với số bit mượn có thể được tra vào bảng 1.2 của mục 1.

+Địa chỉ host đầu = showroom mạng + 1 (cần hiểu cùng 1 ở đây là lùi sau đây một địa chỉ).

+Địa chỉ broadcast = địa chỉ cửa hàng mạng kế tiếp – 1 (cần phát âm trừ 1 ở đây là lùi về vùng trước một địa chỉ).

+Địa chỉ host cuối = địa chỉ cửa hàng broadcast – 1 (cần gọi trừ 1 ở đó là lùi về phía trước một địa chỉ).

-Để tính ra subnet mask được sử dụng, ta sử dụng cách nhớ: phần mạng của địa chỉ cửa hàng chạy mang lại đâu, các bit 1 của subnet mask chạy cho đó và bảng 1.1 của mục 1.1.

Ví dụ 1: Xét mạng 192.168.1.0/24 , mượn 2 bit, sót lại 6 bit host,bước dancing là 64. Ta có:

-Số subnet hoàn toàn có thể có: 22 = 4 subnet.

Xem thêm: Cách xem tin nhắn trên facebook messenger, xem tin nhắn của trang trên facebook

-Số host trên từng subnet = 26 – 2 = 62 host.

-Các địa chỉ cửa hàng mạng sẽ có được octet bị chia giảm (octet sản phẩm công nghệ 4) là bội số của 64.

-Liệt kê những mạng như sau:

192.168.1.0/26-> showroom mạng

192.168.1.1/26->địa chỉ host đầu.

….

192.168.1.62/26->địa chỉ host cuối.

192.168.1.63/26->địa chỉ broadcast.

---------------------------------------------

192.168.1.64/26-> địa chỉ cửa hàng mạng

192.168.1.65/26->địa chỉ host đầu

…..

192.168.1.126/26->địa chỉ host cuối

192.168.1.127/26->địa chỉ broadcast.

---------------------------------------------

192.168.1.128/26-> địa chỉ cửa hàng mạng

192.168.1.129/26->địa chỉ host đầu.

….

192.168.1.190/26->địa chỉ host cuối.

192.168.1.191/26->địa chỉ broadcast.

---------------------------------------------

192.168.1.192/26-> địa chỉ cửa hàng mạng

192.168.1.193/26->địa chỉ host đầu.

….

192.168.1.254/26->địa chỉ host cuối.

192.168.1.255/26->địa chỉ broadcast.

Vậy, một mạng lớp C 192.168.1.0/24 đã được phân thành 4 mạng :192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26, 192.168.1.192/26.

Subnet mask được thực hiện trong lấy ví dụ như này là 255.255.255.192

Ví dụ 2: Xét mạng 172.16.0.0/16, mượn 2 bit. Octet bị chia cắt ( thành 2 phần là net với host ) là octet máy 3.

-Số bit mượn là 2 => số mạng con có thể có (tính theo cách thức subnet zero): 22 = 4 mạng. Số bit mạng bây giờ là 18 bit.

-Số bit host còn lại: 32 – 18 =14 bit. => số host/subnet = 214 – 2 host.

-Các showroom mạng sẽ có được octet thứ 3 là bội số của 64 (octet này bị mượn 2 bit)

-Ta tất cả dải add như sau:

172.16.0.0/18-> Địa chỉ mạng

172.16.0.1/18-> Địa chỉ host đầu

.. .…

172.16.63.254/18-> Địa chỉ host cuối.

172.16.63.255/18-> Địa chỉ broadcast

------------------------------------------------------

172.16.64.0/18-> Địa chỉ mạng

172.16.64.1.18-> Địa chỉ host đầu

…...

172.16.127.254/18-> Địa chỉ host cuối.

172.16.127.255/18-> Địa chỉ broadcast.

--------------------------------------------------------

172.16.128.0/18-> Địa chỉ mạng

172.16.128.1/18-> Địa chỉ host đầu

……

172.16.191.254/18-> Địa chỉ host cuối

172.16.191.255/18-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------------

172.16.192.0/18-> Địa chỉ mạng

172.16.192.1/18-> Địa chỉ host đầu

……

172.16.255.254/18-> Địa chỉ host cuối

172.16.255.255/18-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------------

Subnet mask trong lấy ví dụ như 2 là 255.255.192.0

Vi dụ 3:Xét mạng 172.16.0.0/16, mượn 10 bit => octet bị chia cắt (thành nhì phần net với host ) là octet thứ 4. Ta có:

-Số bit mượn là 10 => Số subnet có thể có: 210 = 1024 mạng.

-Số bit host còn lại: 32 – 26 = 6 bit => số host trên mỗi subnet: 26 – 2 = 62 host.

-Địa chỉ mạng gồm octet máy 4 là bội số của 64 (octet này bị mượn 2 bit)

-Ta bao gồm dải showroom như sau:

172.16.0.0/26-> Địa chỉ mạng

172.16.0.1/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.0.62/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.0.63/26-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------

172.16.0.64/26-> Địa chỉ mạng

172.16.0.65/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.0.126/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.0.127/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.0.128/26-> Địa chỉ mạng

172.16.0.129/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.0.190/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.0.191/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.0.192/26-> Địa chỉ mạng

172.16.0.193/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.0.254/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.0.255/26-> Địa chỉ broadcast

========================================

172.16.1.0/26-> Địa chỉ mạng

172.16.1.1/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.1.62/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.1.63/26-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------

172.16.1.64/26-> Địa chỉ mạng

172.16.1.65/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.1.126/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.1.127/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.1.128/26-> Địa chỉ mạng

172.16.1.129/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.1.190/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.1.191/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.1.192/26-> Địa chỉ mạng

172.16.1.193/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.1.254/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.1.255/26-> Địa chỉ broadcast

========================================

172.16.2.0/26-> Địa chỉ mạng

172.16.2.1/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.2.62/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.2.63/26-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------

172.16.2.64/26-> Địa chỉ mạng

172.16.2.65/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.2.126/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.2.127/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.2.128/26-> Địa chỉ mạng

172.16.2.129/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.2.190/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.2.191/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.2.192/26-> Địa chỉ mạng

172.16.2.193/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.2.254/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.2.255/26-> Địa chỉ broadcast

…………..

172.16.255.0/26-> Địa chỉ mạng

172.16.255.1/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.255.62/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.255.63/26-> Địa chỉ broadcast

-------------------------------------------------

172.16.255.64/26-> Địa chỉ mạng

172.16.255.65/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.255.126/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.255.127/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.255.128/26-> Địa chỉ mạng

172.16.255.129/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.255.190/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.255.191/26-> Địa chỉ broadcast

--------------------------------------------------

172.16.255.192/26-> Địa chỉ mạng

172.16.255.193/26-> Địa chỉ host đầu

…..

172.16.255.254/26-> Địa chỉ host cuối

172.16.255.255/26-> Địa chỉ broadcast

Ta để ý thấy octet máy 3 (là octet bị mượn nhưng không xẩy ra chia cắt thành net cùng host) tăng dần từ 0 mang đến 255. Trong khi đó, octet sản phẩm công nghệ 4 (là octet bị phân tách cắt) thay đổi theo cách nhảy khi địa chỉ là địa chỉ mạng (nó bị mượn 2 bit nên bao gồm bước nhảy là 64). Subnet mask trong lấy ví dụ này là 255.255.255.192.

1.4.2. Cho một add host. Xác minh xem host trực thuộc mạng nào:

Ta xem xét những ví dụ sau:

Ví dụ 1: Cho add host 192.168.1.158/28. Hãy cho biết, host này ở trong về subnet nào?

Giải:/28 => có 28 bit mạng. Octet bị chia cắt là octet vật dụng 4 => số bit mượn của octet này là 4 => bước nhảy là 16. Mang octet thiết bị 4 của địa chỉ cửa hàng host là 158 chia cho 16 được 9 với còn dư. Ta lấy 16 nhân với 9 được 144. Host này nằm trong mạng 192.168.1.144/28

Ví dụ 2:Cho showroom host 172.16.159.2/18. Cho biết địa chỉ này nằm trong subnet nào?

Giải:/18 => bao gồm 18 bit mạng. Octet bị chia cắt là octet đồ vật 3 => số bit mượn của octet này là 2 => cách nhảy là 64. Lấy octet sản phẩm công nghệ 3 là 159 phân chia cho 64 được 2 cùng còn dư. Ta mang 64 nhân với 2 được 128. Host này trực thuộc mạng 172.16.128.0/18.

Cách tính add IP cùng Subnet Mask như thế nào? Với ngẫu nhiên một dân IT làm sao thì trong những giao thức được coi là “xương sống” trong hệ thống mạng mạng internet là cỗ giao thức TCP/IP. IP cùng Subnet Mask phần đa là đầy đủ số liệu mà laptop dùng để tùy chỉnh cài đặt địa chỉ mạng. Địa chỉ IP tồn tại duy nhất và sẽ được gán cho một thiết bị vào mạng mạng internet còn Subnet Mask lại là một trong chiếc phương diện nạ mạng với mục tiêu là phân chia những mạng con. Nội dung bài viết hôm nay chúng tôi sẽ phía dẫn chúng ta cách tính địa chỉ cửa hàng IP với Subnet Mask.


READ ALSO


*

dịch vụ dịch thuật giờ Anh chuyên nghiệp, uy tín nhất tại Dịch thuật Asean


Tháng tư 19, 2023

Cisco catalyst 1000: thứ mạng chất lượng cho công ty lớn


Tháng tư 11, 2023

Làm vắt nào để tính địa chỉ cửa hàng IP và Subnet Mask

Trước khi biết cách tính địa chỉ IP cùng Subnet Mask, bọn họ hiểu rứa nào là add IP là gì với Subnet Mask là gì?


*

IP Address là một trong những dãy số duy nhất được gắn cho một thiết bị trong một mạng. Những thiết bị này rất có thể như: thiết bị tính, router, smartphone,…IP Address là một vài 32 Bit và được tạo thành 4 phần mỗi, từng phần bao gồm 8 Bit với được chia cách bởi dấu chấm. Chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng showroom IP bên dưới dạng số thập phân, tuy nhiên máy tính xách tay thì đã thường sử dụng showroom IP dưới dạng số nhị phân

Subnet Mask chỉ việc phân chia các địa chỉ IP/TCP một cách đầy ngắn gọn xúc tích và quy trình phân phân chia này mang tên gọi là Subnetting. đọc một giải pháp cụ thể, hàng số 32 bit giỏi 128 Bit được tạo thành để phân chia các IP bên trên mạng IP/TCP. Lân cận đó, nó còn dùng làm chia IP Address thành từng Network với từng Host riêng

Cách tính IP Address


*

Địa chỉ IP được tạo thành 5 lớp không giống nhau là: A, B, C, D, E

Hai lớp D cùng E đang để tham dự trữ, chỉ với 3 lớp A, B, C, là đang sử dụng

Lớp A có định dạng tất cả các địa chỉ IP có octet đầu tiên mang lần lượt giá trị từ là 1 – 126. Lớp A sẽ giành riêng cho các showroom của những tổ chức béo trên vắt giới. Lớp A có địa chỉ từ 1.0.0.1 mang lại 126.0.0

Lớp B tất cả định dạng có các showroom IP tất cả octet thứ nhất có quý giá từ 128 – 191. Lớp B giành cho các tổ chức bình dân trên nạm giới. Địa chỉ của lớp B gồm từ 128.1.0 mang lại 191.254.0.0

Lớp C sẽ có các showroom IP có octet thứ nhất có quý hiếm từ 192 – 223. Đây là lớp sử dụng cho các tổ chức nhỏ, bao gồm cả máy vi tính cá nhân. Lớp C có địa chỉ cửa hàng từ 192.0.1.10 cho 223.225.254.0

Địa chỉ IP có mức giá trị trường đoản cú 224 – 239 là lớp D. Đây là lớp tất cả 4 bit trước tiên luôn là 1110. Điểm đặc biệt quan trọng của lớp D giành riêng cho việc phát những thông tin với lớp này có add là 224.0.0.0 đến 239.255.255.255

Cuối thuộc là lớp E với add IP bao gồm trá trị tự 240 – 255. Lớp E gồm 4 bit thứ nhất là 1111. Đây là lớp dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu. Nó có add IP trường đoản cú 240.0.0.0 đến 254.255.255.255

Ngoài các lớp A, B, C, D, E thì địa chỉ cửa hàng IP còn tồn tại Loopback. Lớp này sẽ có add là 127.x.x.x và được sử dụng với mục đích kiểm tra vòng lặp quy hồi

Cách tính Subnet Mask


*

Để hoàn toàn có thể tính được Subnet Mask, họ có 2 cách phổ biến sau đây

Cách 1:

Để tính được Subnet Mask, chúng ta phải giám sát để phân loại các địa chỉ của mạng lớp C 162.199.0.0 thành 10 mạng nhỏ riêng biệt, tách bóc rời nhau. Đây là quá trình đầu tiên nhưng lại đóng góp góp một trong những phần vô cùng đặc trưng bởi nhờ gồm nó bạn có thể xác định được giá chuẩn trị của Subnet Mask ao ước tìm

Bước 1. Các bạn lấy toàn bộ mạng con phải chia với chuyển chúng dưới dạng nhị phân. Ví dụ như 10 mạng nhỏ trong mạng lớp C, đồng nghĩa tương quan là 1010

Bước 2. Bạn chuyển tất cả các bit của 1010 thành 1 và kế tiếp thêm vào sau các số 0. Sau khi thực hiện thao tác này, bạn đã sở hữu được một octet. Kết quả từ bây giờ bạn dấn được đó là 11110000. Sau đó, bạn thường xuyên chuyển các giá trị nhị phân thành thập phân cùng được số 240. Đây chính là con số biểu lộ phần giá chỉ trị không ngừng mở rộng của Subnet Mask tùy biến

Bước 3. Cuối cùng, chúng ta chỉ bài toán thêm phần không ngừng mở rộng của Subnet Mask tùy biến chuyển vào sau số 255255.0.0. Cuối cùng, các bạn sẽ nhận được kết quả của Subnet Mask đó là 255.255.255.240

Cách 2:

Tính Subnet Mask tự bảng


Với bí quyết làm này, bạn sẽ phải thiết lập cấu hình một bảng thông tin để nhanh chóng xác định được các giá trị của Subnet Mask tùy biến sao cho thích hợp

Bước 1. Bạn biến hóa nhị phân và tính các giá trị Subnet Mask bằng phương pháp cộng dồn toàn bộ các cực hiếm Bit tất cả trong sơ đồ.

Bước 2. Bạn thường xuyên thực hiện phép tính nhằm tính được cho cột sau cuối bên phải. Như vậy mà toàn bộ các Bit của octet bên trong Subnet Mask phần nhiều được thực hiện một cách đồng loạt. Sau khi bạn tính, đang nhận được hiệu quả là 255

Bước 3. Các bạn cần khẳng định số lượng mạng nhỏ cần phân loại thích phù hợp với các giá trị của subnet mask

Bước 4. Bạn chỉ cần xác định giá trị của các cột trong bảng. Bảng này chính là để phân loại mạng bao gồm thành hồ hết mạng con theo yêu cầu sử dụng. Trường hợp trong trường hợp bạn cần chia 8 mạng và chọn các giá trị mang đến 14 mạng còn thì giá trị của Subnet Mask lúc này vẫn đạt 240.

Công dụng của Subnet Mask

Subnet Mask được vận động theo vẻ ngoài tái định hướng ra mắt trong suốt hành trình và nhờ bao gồm nó sẽ giúp hạn chế phạm vi hoạt động, đồng thời bớt thiểu buổi tối đa những vụ việc liên quan đến nghẽn mạng tuyệt nói phương pháp khác đó là “mạng lag”

Subnet Mask vẫn hỗ trợ, xung khắc phục triệu chứng trục trệu trong quy trình sử dụng mạng một bí quyết nhanh chóng, bình an và không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng nào đến khối hệ thống mạng chung.

Tóm lại về phong thái tính địa chỉ IP và Subnet Mask

Như vậy, bài viết hôm nay bọn họ đã cùng nhau tò mò về cách tính showroom IP cùng Subnet Mask. Nói cách khác việc biết đến cách tính địa chỉ cửa hàng IP với Subnet Mask là vô cùng quan trọng trong quy trình sử dụng mạng bởi vì nó giúp bọn họ giải quyết những sự việc trục trẹo trong quá trình sử dụng mạng cơ mà không gây ảnh hưởng đến hệ thống mạng lưới chủ. Xung quanh ra, cách tính showroom IP và Subnet Mask cũng không quá khó, hy vọng với trả lời của cửa hàng chúng tôi các chúng ta có thể tự tính được chỉ IP cũng giống như Subnet Mask trong trường hợp cần thiết nhé.