The Day After Tomorrow Là Gì ? Ngữ Pháp Và Cách Dùng Thú Vị Của Tomorrow

-

“Tomorrow” là thì gì? “Tomorrow” là dấu hiệu của thì tương lai đơn, có nghĩa là “ngày mai”. Vậy FLYER đố bạn, cụm từ “by tomorrow” có nghĩa và cách dùng tương tự với “tomorrow” không? Thêm nữa, ngoài xuất hiện trong câu tương lai đơn thì “tomorrow” còn xuất hiện ở dạng câu nào khác không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc trên nhé!

1. “Tomorrow” là thì gì?

Trong tiếng Anh, “tomorrow” là 1 trạng từ chỉ thời gian có nghĩa là “ngày mai”.

Bạn đang xem: The day after tomorrow là gì

“Tomorrow” thường dễ bắt gặp trong câu có thì tương lai đơn.

Ở tiếng Anh – Anh, “tomorrow” có cách phát âm là /təˈmɒr.əʊ/. Trái lại, ở tiếng Anh – Mỹ, “tomorrow” có cách đọc là /təˈmɔːr.oʊ/.

Cách phát âm “Tomorrow” theo Anh – Mỹ.Cách phát âm “Tomorrow” theo Anh – Anh.
*
“Tomorrow” là thì gì?

2. “Tomorrow” dùng trong các loại câu khác nhau

“Tomorrow” đều mang nghĩa “ngày mai” dù xuất hiện ở bất kỳ dạng câu nào. Trong tiếng Anh, “tomorrow” có thể xuất hiện trong câu tương lai đơn lẫn câu tường thuật trực tiếp. Hãy cùng FLYER tìm hiểu kỹ hơn về 2 trường hợp này nhé!

2.1. “Tomorrow” trong câu tương lai đơn

“Tomorrow” có thể xuất hiện trong câu khẳng định, phủ định và nghi vấn ở thì tương lai đơn. Trong trường hợp này, “tomorrow” có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu khẳng định và phủ định.

Ví dụ:

Câu khẳng định:I will go to the library tomorrow.Tôi sẽ đi đến thư viện vào ngày mai. hoặc Tomorrow, I will go to the library.Ngày mai, tôi sẽ đến thư viện.

Câu phủ định:She will not be at home tomorrow.Cô ấy sẽ không có ở nhà vào ngày mai đâu.hoặc Tomorrow, she will not be at home.Ngày mai, cô ấy sẽ không có ở nhà đâu.

Câu nghi vấn:Will they arrive on time tomorrow?Liệu họ sẽ đến đúng giờ vào ngày mai chứ?

*
“Tomorrow” có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu tương lai đơn

2.2. “Tomorrow” dùng trong câu tường thuật trực tiếp

“Tomorrow” có thể được dùng trong câu tường thuật trực tiếp. Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech) là câu được dùng để thuật lại hay kể lại chính xác từng câu chữ mà người khác đã nói. Khi chuyển sang câu tường thuật gián tiếp, “tomorrow” sẽ được chuyển thành “the following day” hoặc “the next day”.

Ví dụ:

“I will visit my grandparents tomorrow”, David said.“Tôi sẽ đi thăm ông bà tôi vào ngày mai.”, David nói.

=> Câu tường thuật gián tiếp: David said he would visit his grandparents the following day/the next day.David nói rằng anh ấy sẽ đi thăm ông bà của anh ấy vào ngày mai.

“How about going to the museum tomorrow?”, Jenny suggested.“Hay là chúng ta đi bảo tàng vào ngày mai đi?”, Jenny gợi ý.

=> Câu tường thuật gián tiếp: Jenny suggested going to the museum the following day/the next day.Jenny gợi ý đi bảo tàng vào ngày mai.

*
“Tomorrow” phải được đổi thành “The following day” hoặc “The next day” trong câu tường thuật

3. “Tomorrow” dùng với giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time) là những từ đi kèm với những danh từ chỉ thời gian để làm rõ về thời gian thực hiện hành động.

Các giới từ chỉ thời gian như “In”, “On”, “At” thường được dùng để xác định thời gian cho câu. Ở 1 số trường hợp, chúng cũng được dùng để chỉ nơi chốn. Tuy nhiên, “tomorrow” không được đi cùng các giới từ “In”, “On”, “At”.

Ví dụ:

The new singer will perform in/on/at tomorrow.Ca sĩ mới sẽ trình diễn vào ngày mai.Mary will go to the park in/on/at tomorrow.Mary sẽ đi đến công viên vào ngày mai.We will not watch a movie in/on/at tomorrow.Chúng ta sẽ không xem phim vào ngày mai.
*
“Tomorrow” không đi với các giới từ “in”, “on”, “at”

Mặt khác, “tomorrow” có thể kết hợp với 1 số giới từ chỉ thời gian như “by”, “till”, “until”.

Giới từ chỉ thời gian + tomorrowNghĩaVí dụ
By tomorrowTrước ngày maiStudents will need to return the books to the library by tomorrow.

Xem thêm: Cách phân biệt iphone nhập khẩu là gì ? có gì nổi bật? nên mua iphone bản

Học sinh sẽ cần phải trả sách cho thư viện trước ngày mai.
Till/Until tomorrowCho đến ngày maiPete will not see them till/until tomorrow.Pete sẽ không gặp họ cho đến ngày mai.
“Tomorrow” có thể đi cùng các giới từ “by”, “till”, “until”

*
“By tomorrow”, “Until/Till tomorrow”

4. Các cụm từ với “Tomorrow”

Không chỉ “hoạt động” riêng lẻ, “tomorrow” còn có thể “hợp tác” với những từ khác nhằm tạo nên những cụm từ tiếng Anh thú vị khác nhau, giúp việc diễn đạt thời gian rõ ràng hơn. Hãy cùng FLYER điểm qua 1 số cụm từ thông dụng được cấu tạo từ “tomorrow” nhé!

Cụm từNghĩaVí dụ
Tomorrow morningSáng maiAre you free tomorrow morning?Bạn có rảnh vào sáng mai không?
Tomorrow afternoonChiều maiShe will pick up her son tomorrow afternoon.Cô ấy sẽ đón con trai vào chiều mai.
Tomorrow eveningTối maiWe will have a date tomorrow evening.Chúng ta sẽ có 1 buổi hẹn vào tối mai.
Tomorrow nightĐêm maiTomorrow night, I will go to bed early.Đêm mai, tôi sẽ đi ngủ sớm.
The day after tomorrowNgày hôm kia, ngày mốtOur homework is due the day after tomorrow.Bài tập của chúng ta có hạn chót vào ngày hôm kia.
Các cụm từ với từ “tomorrow”

*
Các cụm từ với từ “tomorrow”

5. Tổng kết về ngữ pháp và cách dùng “Tomorrow”

1. “Tomorrow” là 1 trạng từ chỉ thời gian có nghĩa là “ngày mai”.2. “Tomorrow” được xem là dấu hiệu của thì tương lai đơn.3. Trong câu tường thuật, “tomorrow” phải được đổi thành “the following day” hoặc “the next day”.4. Các giới từ chỉ thời gian “in”, “on”, “at” không được đi cùng “tomorrow”.5. “By tomorrow” nghĩa là “Trước ngày mai”; “Until/till tomorrow” nghĩa là “Cho đến ngày mai”.6. “Tomorrow” có thể xuất hiện trong một số cụm từ như: - Tomorrow morning: Sáng mai- Tomorrow afternoon: Chiều mai- Tomorrow evening: Tối mai- Tomorrow night: Đêm mai- The day after tomorrow: Ngày hôm kia, ngày mốtNếu bạn vẫn còn cảm thấy khó hiểu với các từ “tomorrow” và “the day after tomorrow”, đừng bỏ qua video sau nhé:

1. Hiện tại đơn:

* Cấu trúc:(+) S + V/ V(s;es) + Object……(-) S do/ does not + V +…………….(?) Do/ Does + S + V* Cách dùng:_ Hành động xảy ra ở hiện tại._ Thói quen ở hiện tại._ Sự thật hiển nhiên; Chân lí ko thể phủ nhận.* Trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely; every…………..

2. Hiện tại tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + is/am/are + Ving(-) S + is/am/are not + Ving(?) Is/Am/ Are + S + Ving* Cách dùng:_ Đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định ở hiện tại._ Sắp xảy ra có dự định từ trước._ Không dùng vơis các động từ chi giác như: SEE; HEAR; LIKE; LOVE…* Trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; ……..

*

3. Hiện tại hoàn thành:

* Cấu trúc:(+) S + have/has + PII(-) S + have/has not + PII(?) Have/ Has + S + PII* Cách dùng:_ Xảy ra trong qúa khứ, kết quả liên quan đến hiện tại.( Nhấn mạnh đến kết quả của hành động)* Trạng từ: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present..

4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + have/has been + Ving(-) S + have/has been + Ving(?) Have/Has + S + been + Ving* Cách dùng:_ Xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. ( Nhấn mạnh tính liên tục của hành động)* Trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….

5. Quá khứ đơn:

* Cấu trúc(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.(-) S + didn’t + V(?) Did + S + V* Cách dúng:_ Xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ._ Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ._ Trong câu điều kiện loại 2.* Trạng tù đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ.

6. Quá khứ tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + was/ were + Ving(-) S + was / were not + Ving.(?) Was/ Were + S + Ving.* Cách dùng:_ Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ_ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ._ 1 hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.* Từ nối đi kèm: While; when.

7. Quá khứ hoàn thành:

* Cấu trúc:(+) S + had + PII(-) S + had not + PII(?) Had + S + PII*Cách dùng:_ Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong QK ( hành động xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ)_ Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ._ Trong câu điều kiện loại 3.* Trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until……….

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (ít dùng):

* Cấu trúc:(+) S + had been + Ving(-) S + hadn’t been + ving(?) Had + S + been + Ving* Cách dùng:_ Chỉ hành động đã và đang diễn ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ ( nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động)* Trạng từ: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until………….

9. Tương lai đơn:

* Cấu trúc:(+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể dùng với tất cả các(-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall dùng với ” I” và “WE” )(?)Will / Shall + S + V* Cách dùng:_ Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước._ Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai._ Trong câu điều kiện loại 1.* Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…

10. Tương lai gần:

* Cấu trúc:(+) S + is/am/are + going to + V(-) S + is/am/ are not + going to + V(?)Is/Am/ Are + S + going to + V* Cách dùng:_ Sắp xảy ra trong tương lai có dự định trước._ Chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai theo 1 tình hườn cho trước.* Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai………….

11. Tương lai tiếp diễn:

* Cấu trúc:(+) S + will / shall + be + Ving(-) S + will / shall not + be + Ving(?) Will / Shall + S + be + Ving* Cách dùng:_ Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai._ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.* Trạng từ: các trạng từ như trong tương lai đơn; nhưng phải dựa vào từng hoàn cảnh cụ thể để chia thì.

12. Tương lai hoàn thành:

* Cấu trúc:(+) S + will / shall + have + PII(-) S will/ shall not + have + PII(?) Will / Shall + S + have + PII* Cách dùng:_ Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai._ Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.* Trạng từ: By the time; By + mốc thời gian trong quá khứ.