Backup and restore win 7 là gì, backup là gì

-

Mặc cho dù Windows 7 đã ra đời từ năm 2009, với tính tới thời điểm hiện tại thì hệ điều hành hành đã và đang vừa tròn 10 năm tuổi rồi. Kha khá già đời đối với một hệ điều hành và quản lý