Hướng Dẫn Cách Ghép Câu Trong Tiếng Hàn Cơ Ban Áp Dụng Được Ngay

-

Sau khi đã đọc viết thành thục bảng vần âm Hangeul, chúng ta sẽ làm quen và luyện tập về cách ghép chữ giờ Hàn. Đây là trong số những kiến thức cơ bạn dạng và quan trọng đặc biệt quan trọng khiến cho bạn thành thạo ngôn từ này. Hãy thuộc Sunny tò mò trong bài viết dưới trên đây nhé!


Bảng vần âm tiếng Hàn biện pháp ghép chữ giờ đồng hồ Hàn
Cách ghép âm trong giờ đồng hồ Hàn
Cách ghép câu trong giờ Hàn

Bảng vần âm tiếng Hàn

Bảng vần âm tiếng Hàn và biện pháp ghép chữ luôn luôn là những bài học “vỡ lòng” cơ bạn dạng mà bất cứ người học nào thì cũng cần thay được. Do vậy, trước khi học cách ghép chữ trong giờ đồng hồ Hàn, chúng ta hãy thuộc nhắc lại kỹ năng và kiến thức về bảng chữ cái.

Bạn đang xem: Cách ghép câu trong tiếng hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn hay còn được gọi là bảng vần âm Hangeul gồm gồm 21 nguyên âm và 19 phụ âm.

21 nguyên âm tiếng Hàn

STTNguyên âm tiếng HànPhát âmPhiên âm giờ đồng hồ Việt
1|a|a
2|ya|ya
3|o|o
4|yo|yo
5|ô|ô
6|yô|
7|u|u
8|yu|yu
9|ư|ư
10|i|i
11|a|a
12|ya|ya
13|o|o
14|yo|yo
15|ô|ô
16|yô|
17|u|u
18|yu|yu
19|ư|ư
20|i|i
21|a|a

19 phụ âm giờ Hàn

STTPhụ âm giờ đồng hồ HànPhát âmPhiên âm tiếng Việt
1|gi yơk|k, g
2|ni ưn|n
3|di gưt|t, d
4|ri ưl|r, l
5|mi ưm|m
6|bi ưp|p, b
7|si ột|s, sh
8|i ưng|ng
9|chi ưt|ch
10|ch`i ưt|ch`
11|khi ưt|kh
12|thi ưt|th
13|phi ưt|ph
14|hi ưt|h
15|sang ki yơk|kk
16|sang di gưt|tt
17|sang say đắm ột|ss
18|sang bỏ ra ột|jj
19|sang bi ưp|pp

Cách ghép chữ giờ đồng hồ Hàn

Cách ghép chữ giờ Hàn giỏi còn được gọi là biện pháp ghép tự trong giờ Hàn. Một từ giờ đồng hồ Hàn được tạo ra nên bằng phương pháp ghép nguyên âm cùng phụ âm trong giờ Hàn với nhau. Bao gồm 3 biện pháp ghép giờ đồng hồ Hàn thường gặp mặt như sau:

Cách 1: Nguyên âm + phụ âm câm (“ㅇ”)

Ví dụ: 아, 오, 어, 에,…

Cách 2: Phụ âm + nguyên âm

Ví dụ: 비, 가, 나,…

*

Cách 3: Phụ âm + nguyên âm + phụ âm

Ví dụ: 말, 난, 총,…

Từ không tồn tại phụ âm cuối patchim – 받침Trường vừa lòng 1: Từ bao gồm nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ,ㅣ)

Phụ âm cùng nguyên âm viết theo vật dụng tự chiều ngang.

Ví dụ: ㄱ + ㅏ = 가 , ㄴ + ㅕ = 녀 , ㄴ + ㅏ = 나 , ㅈ + ㅓ = 저,…

Trường đúng theo 2: Từ có nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

Phụ âm với nguyên âm viết theo đồ vật tự từ trên xuống.

Ví dụ: ㅁ + ㅜ = 무 , ㅅ + ㅗ = 소, ㅎ + ㅛ = 효, ㅂ + ㅜ = 부

Từ bao gồm phụ âm cuối patchim – 받침

Viết theo thứ tự từ bỏ trái sang đề nghị và từ trên xuống dưới.

Trường hợp 1: Từ bao gồm nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ) chia ra thành nhì dạng

+ Dạng 1: bao gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅁ + ㅏ + ㄹ = 말 , ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간 ,ㅈ + ㅣ + ㅂ = 집, ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있

+ Dạng 2: tất cả 4 âm tiết

Ví dụ : ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없 , ㅂ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 밝,…

Trường hợp 2: Từ gồm nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

+ Dạng 1: gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅂ + ㅜ + ㄴ = 분 , ㄱ + ㅗ + ㅅ = 곳

+ Dạng 2: có 4 âm tiết

Ví dụ: ㄲ + ㅡ + ㄴ + ㅎ = 끊 , ㅂ + ㅜ + ㄹ + ㄱ = 붉

Cách ghép âm trong tiếng Hàn

Cách ghép âm tiếng Hàn bao gồm 2 nguyên tắc dưới đây mà chúng ta cần cầm chắc:

*

Nguyên tắc ghép âm 1

+ Nguyên âm đứng 1 mình (tức đứng cạnh âm câm ㅇ): Nguyên âm đứng 1 mình vẫn gồm nghĩa. Nhưng lại trước nguyên âm đề nghị thêm phụ âm “ㅇ” tuy thế khi phát âm thì chỉ gọi nguyên âm, không đọc phụ âm này vị là âm câm.

Ví dụ: 아, 오, 우, 어, 여, 야, …

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm đứng cạnh phụ âm

Ví dụ:

시계 (sigye) => đồng hồ가다 (gada) => đi

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nguyên âm đứng bên trên phụ âm

Ví dụ:

두부 => đậu phụ구두 => giầy da

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nguyên âm ghép ghép với phụ âm

Ví dụ:

뒤 => phía sau쇠 => sắt, kim loại

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nhị phụ âm và một nguyên âm

Ví dụ:

한식 => món ăn uống của Hàn인삼 => nhân sâm

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nhì phụ âm với một nguyên âm nghỉ ngơi giữa

Ví dụ:

꽃 => hoa폭풍 => giông tố

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nhì phụ âm và một nguyên âm ghép làm việc giữa

Ví dụ:

원 => tiền won Hàn Quốc쉰 => 50 (số đếm thuần Hàn)

Nguyên tắc ghép âm 2

*

Như chúng ta đã biết, trong tiếng Hàn, phụ âm cuối cùng (phụ âm dưới cùng) được hotline là phụ âm đáy có nghĩa là batchim (받침). Tất cả 2 dạng phụ âm đáy:

phụ âm đáy đối kháng và kép thuộc loạiphụ âm đáy kép khác loại

Cách gọi phụ âm đáy:

Từ bao gồm phụ âm đáy là:ㄱ,ㄲ,ㅋ – gọi là g/kh/k’: 박,밖,밬 – bak, bakh, bak’ (đọc nhảy hơi, căng và không căng phụ thuộc vào từng một số loại phụ âm)

+ Từ gồm phụ âm đáy là:ㄴ thì hiểu là .

Ví dụ: 한 => Hàn

+ Từ có phụ âm lòng là: ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ thì hiểu là T.

Ví dụ 낟, 낫, 낮, 낯, 낱, 낳, 났

+ Từ bao gồm phụ âm đáy là:ㄹ thì đọc là l.

Ví dụ: 말 => ngựa

+ Từ tất cả phụ âm lòng là:ㅁ thì đọc là m.

Ví dụ: 감

+ Từ có phụ âm lòng là:ㅂ, ㅍ thì phát âm là b/p.

Ví dụ: 입 , 잎

+ Từ gồm phụ âm đáy là:ㅇ thì gọi là ng.

Ví dụ: 강 => sông

Loại phụ âm đáy có 2 phụ âm không giống nhau như:ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄼ, ㄾ, ㅄ, ㄻ, ㄿ thì phụ âm làm sao xếp trước vào bảng khối hệ thống thứ tự những phụ âm đã đọc trước, trừ ㄻ cùng ㄿ.

Từ tất cả phụ âm đáy là:ㄳ thì gọi là k/c. Ví dụ: 삯 = 삭 gọi là hoặc .Từ bao gồm phụ âm đáy là:ㄵ thì gọi là n. Ví dụ: 앉 = 안 phát âm là .Từ gồm phụ âm lòng là :ㄶthì gọi là n. Ví dụ: 많 = 만 đọc là .Từ tất cả phụ âm lòng là :ㄺthì gọi là k. Ví dụ: 닭 = 닥 đọc là .Từ tất cả phụ âm đáy là :ㄼthì hiểu là l. Ví dụ: 갋 = 갈 đọc là .Từ tất cả phụ âm đáy là :ㄾthì gọi là l. Ví dụ: 핥 = 할 gọi là .Từ có phụ âm lòng là :ㅄthì đọc là phường Ví dụ: 값 = 갑 gọi là .Từ bao gồm phụ âm đáy là :ㄻ thì đọc là m. Ví dụ: 젊 = 점 đọc là hoặc .Từ gồm phụ âm đáy là :ㄿ thì đọc là p. Ví dụ: 읊 = 읍 gọi là hoặc .

*

Cách ghép câu trong tiếng Hàn

Câu trong giờ đồng hồ Hàn bao gồm một điểm rất khác hoàn toàn với câu trong giờ Việt sẽ là động từ luôn luôn luôn đứng sống cuối câu. Câu được cấu tạo bởi từ. Vày vậy, khi ghép các từ lại ta sẽ tiến hành câu trả chỉnh.

Có 2 kết cấu câu thường chạm mặt trong giờ Hàn:

Cấu trúc 1: chủ Ngữ + /(/ ) + tân ngữ + / + hễ từ

Dùng 가, 는 lúc từ cai quản ngữ không tồn tại patchim
Dùng 은, 이 lúc từ quản lý ngữ tất cả patchim
Dùng 를 khi từ làm cho tân ngữ không tồn tại patchim
Dùng 을 khi từ làm tân ngữ tất cả patchim

Ví dụ:

저는 친구를 만납니다. => Tôi gặp gỡ bạn.그는 장미꽃을 좋아합니다. => Nó thích hợp hoa hồng.

Cấu trúc 2: chủ ngữ / (/ ) + vị ngữ

Ví dụ:

내 애인이 예쁩니다. => người yêu tôi đẹp.날씨가 좋습니다. => tiết trời đẹp.

Cách viết tiếng Hàn

Bên cạnh phương pháp ghép chữ Hàn, trong bài viết này Sunny sẽ share thêm với chúng ta về bí quyết viết chữ Hàn Quốc. Học tập viết tiếng Hàn tưởng là rất khó nhưng lại rất đối chọi giản, chính vì nó có những quy tắc nên bạn học chỉ cần nắm vững vàng là hoàn toàn có thể viết thành thạo.

Khi tập viết chữ Hàn Quốc, các bạn phải nhớ kĩ 3 quy tắc sau:

Tiếng Hàn đươc viết theo chính sách từ trên xuống dưới, trường đoản cú trái qua phải.Khi kết hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở phía bên trái của nguyên âm.Khi phối kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía bên trên của nguyên âm.

Xem thêm: Tổng hợp cách đăng ký gói cước mobifone 2022 cực đã

Cách viết, giải pháp ghép âm, phương pháp ghép chữ tiếng Hàn phần lớn là những kiến thức cơ bạn dạng mà bất kỳ người học nào cũng phải biết. Hãy chịu khó rèn luyện hàng ngày để năng lực tiếng Hàn của bản thân ngày càng giỏi hơn nhé!

Cùng cùng với bảng chữ cái Hangeul, biện pháp ghép giờ đồng hồ Hàn cũng là phần kiến thức cơ bạn dạng giúp bạn “nhập môn” với Hàn ngữ. Vậy ghép giờ Hàn như vậy nào? hình thức ghép chữ giờ Hàn là gì? nếu khách hàng đang ban đầu quá trình đoạt được tiếng Hàn, hãy thuộc du học nước hàn Thanh Giang tìm hiểu qua bài chia sẻ này nhé!

Khi bắt đầu học tiếng Hàn, các bạn sẽ được ban đầu với những kỹ năng và kiến thức cơ bản. Đây cũng là phần loài kiến thức căn cơ cho quá trình học giờ đồng hồ Hàn sau này. Phần kỹ năng và kiến thức “nhập môn” này cực kỳ quan trọng, giúp cho bạn xây dựng nới bắt đầu vững chắc, làm nền tảng để bạn mày mò và học các phần kiến thức chuyên sâu hơn.

Bảng vần âm tiếng Hàn – Hangeul

Trước khi tìm hiểu cách ghép tiếng Hàn, bạn phải nắm được bảng chữ cái Hàn Quốc. Bảng chữ cái và biện pháp ghép chữ được ví như bài học kinh nghiệm “vỡ lòng” mà bạn học yêu cầu nắm được.

Bảng vần âm tiếng Hàn hay nói một cách khác là bảng vần âm Hangeul gồm gồm 21 nguyên âm cùng 19 phụ âm.

STT

Nguyên âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm tiếng Việt

1

|a|

a

2

|ya|

ya

3

|o|

o

4

|yo|

yo

5

|ô|

ô

6

|yô|

7

|u|

u

8

|yu|

yu

9

|ư|

ư

10

|i|

i

11

|a|

a

12

|ya|

ya

13

|o|

o

14

|yo|

yo

15

|ô|

ô

16

|yô|

17

|u|

u

18

|yu|

yu

19

|ư|

ư

20

|i|

i

21

|a|

a


STT

Phụ âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm giờ Việt

1

|gi yơk|

k, g

2

|ni ưn|

n

3

|di gưt|

t, d

4

|ri ưl|

r, l

5

|mi ưm|

m

6

|bi ưp|

p, b

7

|si ột|

s, sh

8

|i ưng|

ng

9

|chi ưt|

ch

10

|ch`i ưt|

ch`

11

|khi ưt|

kh

12

|thi ưt|

th

13

|phi ưt|

ph

14

|hi ưt|

h

15

|sang ki yơk|

kk

16

|sang di gưt|

tt

17

|sang say đắm ột|

ss

18

|sang chi ột|

jj

19

|sang bi ưp|

pp


TỔNG HỢP những nguyên tắc ghép giờ đồng hồ Hàn CƠ BẢN cho tất cả những người mới

Chỉ khi phối hợp phụ âm với nguyên âm họ mới giành được từ tiếng Hàn có nghĩa. Gồm 3 nguyên tắc rất dễ dàng nhớ lúc viết giờ đồng hồ Hàn:

Tiếng Hàn được viết theo nguyên lý từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.Khi kết phù hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở bên trái của nguyên âm.Và khi kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía bên trên của nguyên âm.

Một từ tiếng Hàn được tạo nên bằng phương pháp ghép nguyên âm với phụ âm trong tiếng Hàn với nhau. Bao gồm 3 giải pháp ghép tiếng Hàn thường gặp gỡ như sau:

Ví dụ: 아, 오, 어, 에,…

Ví dụ: 비, 가, 나,…

Ví dụ: 말, 난, 총,…

>Từ không tồn tại phụ âm cuối patchim – 받침

Trường hòa hợp 1: Từ bao gồm nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ,ㅣ)

Phụ âm và nguyên âm viết theo máy tự chiều ngang.

Ví dụ: ㄱ + ㅏ = 가 , ㄴ + ㅕ = 녀 , ㄴ + ㅏ = 나 , ㅈ + ㅓ = 저,…

Trường phù hợp 2: Từ tất cả nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

Phụ âm với nguyên âm viết theo lắp thêm tự từ trên xuống.

Ví dụ: ㅁ + ㅜ = 무 , ㅅ + ㅗ = 소, ㅎ + ㅛ = 효, ㅂ + ㅜ = 부

>Từ bao gồm phụ âm cuối patchim – 받침

Viết theo thứ tự từ trái sang đề nghị và từ bên trên xuống dưới.

Trường đúng theo 1: Từ tất cả nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ) chia nhỏ ra thành hai dạng

+ Dạng 1: bao gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅁ + ㅏ + ㄹ = 말 , ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간 ,ㅈ + ㅣ + ㅂ = 집, ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있

+ Dạng 2: gồm 4 âm tiết

Ví dụ : ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없 , ㅂ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 밝,…

Trường đúng theo 2: Từ tất cả nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

+ Dạng 1: bao gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅂ + ㅜ + ㄴ = 분 , ㄱ + ㅗ + ㅅ = 곳

+ Dạng 2: bao gồm 4 âm tiết

Ví dụ: ㄲ + ㅡ + ㄴ + ㅎ = 끊 , ㅂ + ㅜ + ㄹ + ㄱ = 붉

THAM KHẢO giải pháp ghép âm với ghép câu trong tiếng Hàn

Nguyên âm đứng một mình (tức đứng cạnh âm câm ㅇ): Nguyên âm đứng 1 mình vẫn có nghĩa. Tuy thế trước nguyên âm cần thêm phụ âm “ㅇ” tuy nhiên khi phát âm thì chỉ gọi nguyên âm, không gọi phụ âm này vì chưng là âm câm.

Ví dụ: 아, 오, 우, 어, 여, 야, …

Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm đứng cạnh phụ âm

Ví dụ:

시계 (sigye) => đồng hồ가다 (gada) => đi

Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nguyên âm đứng bên trên phụ âm

Ví dụ:

두부 => đậu phụ구두 => giầy da

Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm ghép ghép cùng với phụ âm

Ví dụ:

뒤 => phía sau쇠 => sắt, kim loại

Nguyên âm ghép với phụ âm: hai phụ âm với một nguyên âm

Ví dụ:

한식 => món ăn uống của Hàn인삼 => nhân sâm

Nguyên âm ghép với phụ âm: hai phụ âm và một nguyên âm nghỉ ngơi giữa

Ví dụ:

꽃 => hoa폭풍 => giông tố

Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nhì phụ âm và một nguyên âm ghép ở giữa

Ví dụ:

Trong giờ Hàn Quốc, phụ âm sau cuối (phụ âm dưới cùng) được hotline là phụ âm đáy tức là batchim (받침). Bao gồm 2 dạng phụ âm đáy:

Phụ âm đáy đối kháng và kép cùng loại
Phụ âm lòng kép khác loại

Cách gọi phụ âm đáy:

Từ gồm phụ âm đáy là:ㄱ,ㄲ,ㅋ – phát âm là g/kh/k’: 박,밖,밬 – bak, bakh, bak’ (đọc bật hơi, căng và không căng tùy theo từng nhiều loại phụ âm)

+ Từ bao gồm phụ âm lòng là:ㄴ thì hiểu là .

Ví dụ: 한 => Hàn

+ Từ bao gồm phụ âm lòng là: ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ thì gọi là T.

Ví dụ 낟, 낫, 낮, 낯, 낱, 낳, 났

+ Từ gồm phụ âm lòng là:ㄹ thì hiểu là l.

Ví dụ: 말 => ngựa

+ Từ có phụ âm đáy là:ㅁ thì gọi là m.

Ví dụ: 감

+ Từ gồm phụ âm lòng là:ㅂ, ㅍ thì hiểu là b/p.

Ví dụ: 입 , 잎

+ Từ tất cả phụ âm đáy là:ㅇ thì hiểu là ng.

Ví dụ: 강 => sông

Loại phụ âm đáy bao gồm 2 phụ âm khác biệt như:ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄼ, ㄾ, ㅄ, ㄻ, ㄿ thì phụ âm như thế nào xếp trước trong bảng khối hệ thống thứ tự những phụ âm đã đọc trước, trừ ㄻ cùng ㄿ.

Từ bao gồm phụ âm đáy là:ㄳ thì phát âm là k/c. Ví dụ: 삯 = 삭 hiểu là hoặc .Từ bao gồm phụ âm lòng là:ㄵ thì đọc là n. Ví dụ: 앉 = 안 đọc là .Từ bao gồm phụ âm đáy là :ㄶthì đọc là n. Ví dụ: 많 = 만 hiểu là .Từ bao gồm phụ âm đáy là :ㄺthì hiểu là k. Ví dụ: 닭 = 닥 phát âm là .Từ bao gồm phụ âm lòng là :ㄼthì phát âm là l. Ví dụ: 갋 = 갈 hiểu là .Từ gồm phụ âm đáy là :ㄾthì gọi là l. Ví dụ: 핥 = 할 hiểu là .Từ tất cả phụ âm đáy là :ㅄthì gọi là phường Ví dụ: 값 = 갑 phát âm là .Từ bao gồm phụ âm đáy là :ㄻ thì hiểu là m. Ví dụ: 젊 = 점 gọi là hoặc .Từ gồm phụ âm đáy là :ㄿ thì hiểu là p Ví dụ: 읊 = 읍 phát âm là hoặc .

Cách ghép câu trong giờ Hàn

Bên cạnh bí quyết ghép âm giờ đồng hồ Hàn thì phương pháp ghép câu trong giờ Hàn cũng là vấn đề không ít người dân học quan tiền tâm. Câu trong giờ đồng hồ Hàn gồm một điểm rất khác hoàn toàn với câu trong giờ Việt sẽ là động từ luôn luôn đứng ở cuối câu. Câu được cấu trúc bởi từ. Do vậy, khi ghép những từ lại ta sẽ được câu hoàn chỉnh.

Có 2 cấu trúc câu thường gặp mặt trong giờ đồng hồ Hàn:

Dùng 가, 는 khi từ cai quản ngữ không có patchim
Dùng 은, 이 khi từ làm chủ ngữ gồm patchim
Dùng 를 khi từ có tác dụng tân ngữ không tồn tại patchim
Dùng 을 khi từ làm tân ngữ có patchim

Ví dụ:

Ví dụ:

내애인이예쁩니다. => tình nhân tôi đẹp.날씨가좋습니다. => khí hậu đẹp.

Cách ghép tiếng Hàn là những kỹ năng và kiến thức cơ bản mà bất kỳ người học nào thì cũng phải biết. Hãy siêng năng rèn luyện hằng ngày để kỹ năng tiếng Hàn của mình ngày càng xuất sắc hơn nhé! bài viết hi vọng vẫn đem đến share hữu ích cho mình đọc.

CLICK NGAY để được hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ MIỄN PHÍ

Chat trực tiếp thuộc Thanh Giang