Cách tính điểm hòa vốn trong kinh doanh, cách tính điểm hòa vốn

-

Trong kinh doanh việc xác định điểm hoà vốn là rất quan trọng vì nó cho biết rằng khi nào bạn bắt đầu kinh doanh có lời. Vậy điểm hoà vốn là gì? Công thức tính Doanh thu hoà vốn như thế nào?

Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính điểm hòa vốn trong kinh doanh


Doanh thu hòa vốn là gì?

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn.

Vậy sản lượng hoà vốn là gì? Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

*
Doanh thu hòa vốn (Break even revenue)
Tìm hiểu phương sai là gì?

Các tiêu chí xác định điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó tổng doanh thu vừa đủ bù đắp tổng chi phí, doanh nghiệp không lời, không lỗ, lợi nhuận ở mức 0.

*
Các tiêu chí xác định điểm hoà vốn

Các tiêu chí để xác định điểm hoà vốn bao gồm:

Sản lượng sản phẩm hòa vốn
Doanh thu tiêu thụ tại điểm hòa vốn
Thời gian đạt điểm hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn

Doanh thu hoà vốn được tính dựa vào 2 trường hợp cụ thể như sau.

TH1: Doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại mặt hàng hay một loại sản phẩm

Ta có công thức

Thu nhập = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận 

Tại điểm hoà vốn thì lợi nhuận của doanh nghiệp = 0

Doanh thu = Biến phí + Định phí
Qhv * p = v * Qhv + FQhv = F/ (p – v) (1)

Diễn giải công thức (1) :

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm – Biến phí một đơn vị) 

Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

Công thức tính doanh thu hòa vốn này được xây dựng dựa trên quan điểm cứ một món hàng tiêu thụ thì cần phân phối một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Do đó khi biết được định phí và số dư đảm phí của một hàng hóa thì sẽ tính được:

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí tổ chức

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị 

Khi biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Thu nhập hòa vốn = Toàn bộ định phí / tỷ lệ của số dư đảm phí

TH2: Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng

Trong trường hợp mua bán nhiều sản phẩm hàng hóa, mỗi loại sẽ có mức giá thành khác nhau vì vậy để xác định được sản lượng và doanh thu hòa vốn thì cần tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân.

Các bước để tính doanh thu hòa vốn trong trường hợp này bao gồm:

Bước 1: Xây dựng % kết cấu các mặt hàng tiêu thụ.

Phần trăm của từng loại sản phẩm i = (Doanh thu của từng loại sản phẩm i / Tổng doanh thu) x 100%

Bước 2: Xây dựng % số dư đảm phí bình quân của từng loại sản phẩm i

Phần trăm số dư định phí bình quân = tỷ lệ số dư định phí i x tỷ lệ kết cấu sản phẩm i

Bước 3: Xác định thu nhập hòa vốn chung của các mặt hàng theo cách thức:

Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân

Bước 4: Định hình doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng sản phẩm

Doanh thu hòa vốn (i) = Doanh thu hòa vốn (chung) x % kết cấu từng mặt hàng sản phẩm i 

Sản lượng hòa vốn mặt hàng i = Doanh thu hòa vốn (i) / Giá bán mặt hàng i

Điểm hoà vốn có ý nghĩa như thế nào?

Khi nhắc đến các yếu tố chi phí – sản lượng – lợi nhuận thì điểm hoà vốn là nội dung quan trọng mà mọi Doanh nghiệp đều quan tâm.

Ta có thể xem xét đồ thị điểm hoà vốn như sau:

*
Đồ thị điểm hoà vốn

Trong đó:

Trục Y biểu diễn doanh thu (OY)Trục X biểu diễn mức độ hoạt động (OX)Điểm cắt của đường chi phí với trục OY là định phí
Điểm hòa vốn là điểm giao nhau giữa hai đường doanh thu và chi phí
Chiếu điểm hòa vốn xuống trục X ta được sản lượng hòa vốn
Chiếu điểm hòa vốn sang trục Y ta được doanh thu hòa vốn
Những giá trị X > Y hòa vốn doanh nghiệp hoạt động có lãi
Nếu X

Công cuộc phân tích điểm hòa vốn phân phối cho các nhà quản trị giúp họ có cái nhìn toàn diện về mối quan hệ giữa 3 yếu tố này trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Đó chính là việc làm rõ được:

Sản lượng, doanh thu đạt đến ở mức nào thì đạt được điểm hòa vốn bỏ ra
Mức độ lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, thu nhập tạp ra.Phạm vi đảm bảo an toàn về thu nhập để đạt đến một mức doanh thu mong muốn. Đánh giá được điểm hòa vốn sẽ tạo điều kiện cho nhà quản trị phân tích được tiến trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, nắm bắt rõ ràng mức sản lượng và thu nhập bằng bao nhiêu thì sẽ hòa lại được vốn trong kỳ mua bán. Từ đó chủ doanh nghiệp có căn cứ để dựng lại được vùng lãi, lỗ của công ty và tìm ra những biện pháp chỉ đạo tích cực để gia tăng sản xuất mua bán đạt hiệu quả cao.

Phân tích điểm hòa vốn có ưu điểm gì?

Việc đánh giá điểm hòa vốn được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, nó có một số vận dụng quan trọng như sau:

Dùng để phân tích doanh thu, ngân sách của một dự án, một công ty.Được sử dụng trong việc lựa chọn phương án đầu tư để sản xuất kinh doanh
Đủ nội lực dùng trong việc nghiên cứu, giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro của doanh nghiệp hay một dự án đầu tư.
Cách tra cứu vốn điều lệ công ty nhanh nhất

Ví dụ cụ thể về cách tính Doanh thu hoà vốn

Ví dụ 1

Với số liệu của công ty may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)


Chỉ tiêu
Tổng số
Tính cho một sản phẩm
Doanh thu

300.000

(tính trên 1.000 áo)

300
Chi phí nguyên liệu trực tiếp150.000150
Chi phí nhân công trực tiếp20.00020
Chi phí sản xuất chung biến đổi5.0005
Tổng chi phí biến đổi175.000175
Lãi trên biến phí125.000125
Chi phí cố định37.00037
Lợi nhuận88.00088


Từ số liệu của Công ty may Hưng Thịnh, chúng ta sẽ xác định được doanh thu hòa vốn như sau:

Cách 1:

Định phí = 37.000 (nghìn đồng)

Chi phí biến đổi đơn vị: 175 (nghìn đồng)

Lãi trên biến phí đơn vị: lb = 125 (nghìn đồng)

Ta có: SLh = 37.000/125 = 296 (sản phẩm)

Doanh thu hòa vốn sẽ là: 296 x 300 = 88.800 (nghìn đồng)

Cách 2:

Dth = 37.000 : 41,67% = 88.800 (nghìn đồng)

Ví dụ 2

Công ty may Hưng Thịnh sản xuất ba loại sản phẩm TH 10, TH 14, TH 20 Trong năm công ty tiêu thụ được 2.000 sản phẩm TH 10, 1.000 sản phẩm TH 14 và 1.000 sản phẩm TH 20 với giá bán tương ứng là 200 (nghìn đồng), 300 (nghìn đồng) và 250 (nghìn đồng).

Báo cáo về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cho ba sản phẩm này như sau:

Chỉ tiêu
TH 10TH 14TH 20Tổng số
1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng)400.000

300.000

250.000

950.000

2. Biến phí

260.000

175.000

175.000

610.000

3. Lãi trên biến phí

140.000

125.000

75.000

340.000

4. Tỉ suất lãi trên biến phí

35%

41,67%

30%

35,79%
5. Định phí150.000
6. Lợi nhuận190.000
Mức lãi 190.000 (nghìn đồng) cũng như doanh thu 950.000 (nghìn đồng) ứng với cả ba loại sản phẩm. Vậy với doanh thu là bao nhiêu thì công ty đạt được điểm hòa vốn, và tại đó sản lượng của từng sản phẩm sẽ là bao nhiêu?

Lời giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ kết cấu doanh thu của các mặt hàng tiêu thụ

Sản phẩm TH 10: (400.000 : 950.000) x 100% = 42,1%

Sản phẩm TH 14: (300.000 : 950.000) x 100% = 31,6%

Sản phẩm TH 20: (250.000 : 950.000) x 100% = 26,3%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận trên chi phí biến đổi bình quân của các mặt hàng

Lb% = 340.000 : 950.000 = 35,79%

Bước 3: Xác định doanh thu hòa vốn chung

Dth = 150.000: 35,79% = 419.118 (nghìn đồng)

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng


Mặt hàng
Doanh thu hòa vốn
Giá bán
Sản lượng hòa vốn
TH 10419.118 x 42,1% = 176.471200883
TH 14419.118 x 31,6% = 132.353

300441
TH 20419.118 x 26,3% = 110.294

250441


Như vậy để đạt được hòa vốn, Công ty may Hưng Thịnh phải thực hiện được doanh số cho sản phẩm TH10, TH14, TH20 lần lượt là 176.471, 132.353 và 110.294 nghìn đồng. Về hiện vật sẽ lần lượt là 883, 441 và 441 sản phẩm.

Xem thêm: File đuôi psd là gì - phần mềm & cách mở file

Kết luận

Chốt lại trong hoạt động kinh doanh, việc xác định được điểm hoà vốn, doanh thu hoà vốn là cơ sở quan trọng để Doanh nghiệp triển khai các phương án kinh doanh cho hiệu quả.

Qua nội dung bài viết này, lamchutaichinh đã giúp bạn xác định được ý nghĩa và công thức tính doanh thu hoà vốn chính xác nhất.

Điểm hòa vốn là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh và tài chính. Để việc kinh doanh có đạt hiệu quả, hạn chế lỗ vốn thì chủ doanh nghiệp cần phải phân tích điểm hòa vốn để xác định được giá bán hàng, mục tiêu kinh doanh và đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.Hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của điểm hòa vốn và công thức tính điểm hòa vốn trong bài viết sau.

Điểm hòa vốn là gì?


*

Điểm hòa vốn (Break Even Point) được dùng trong cả kinh doanh và tài chính, là điểm để chỉ mức sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó tổng doanh thu sẽ bằng tổng chi phí. Có thể hiểu rằng, tại điểm hòa vốn thì doanh nghiệp sẽ không bị lỗ nhưng cũng sẽ không có lãi.Điểm hòa vốn được coi là một mốc xác định lãi lỗ, được xác định bằng sản lượng hòa vốn (tính theo sản phẩm đã bán được), doanh thu hòa vốn (tính bằng tiền) và thời gian để hòa vốn (tính theo đơn vị thời gian). Đây là yếu tố quan trọng được đánh giá đầu tiên khi bạn quyết định đầu tư vào 1 mô hình kinh doanh nào đó. Nếu thành lập doanh nghiệp, việc tính điểm hòa vốn phải tính thêm các chi phí quản lý doanh nghiệp (có thể chỉ là chi phí dự trù). Ngay sau đây, bạn hãy cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết về điểm hòa vốn, các bạn nhé1

Điểm hòa vốn trong tài chính và trong kinh tế

Điểm hòa vốn có 2 loại là điểm hòa vốn kinh tế và điểm hòa vốn tài chính. Cụ thể:Điểm hòa vốn kinh tế là điểm hòa vốn trước lãi vay. Tức là điểm mà chi phí đầu tư để sản xuất kinh doanh bằng tổng lợi nhuận thu về. Tại điểm hòa vốn này thì thuế và lợi nhuận trước lãi vay của doanh nghiệp sẽ bằng 0.Điểm hòa vốn tài chính là điểm hòa vốn sau lãi vay. Tức là điểm mà tổng chi phí ( gồm cả phí sản xuất kinh doanh và cả lãi vay trong kỳ) sẽ bằng lợi nhuận bán hàng. Tại điểm hòa vốn này, doanh nghiệp sẽ không có lợi nhuận trước thuế.

Ý nghĩa của điểm hòa vốn


*

Khi xác định được điểm hòa vốn thì doanh nghiệp sẽ nắm được sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng như thế nào thì doanh nghiệp sẽ không bị lỗ. Từ đó sẽ biết được phạm vi lời hoặc lỗ theo doanh thu, sản lượng và chi phí.Điểm hòa vốn còn có ý nghĩa là:Giúp doanh nghiệp xác định được mức giá sản phẩm hoặc dịch vụ hợp lý mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được để mang về doanh số cao nhất..Nắm được hiệu quả của hoạt động kinh doanh để hoàn vốn đầu tư ban đầu. Doanh nghiệp bán được số lượng sản phẩm vượt qua điểm hòa vốn thì doanh nghiệp sẽ có lãi. Và ngược lại, nếu sản lượng tiêu thụ thấp hơn điểm hòa vốn thì tức là doanh nghiệp vẫn đang bị lỗ.Chủ doanh nghiệp sẽ dựa vào điểm hòa vốn để kiểm tra biên độ an toàn khi đầu tư sản xuất.Xác định ngân sách để thực hiện các dự án khác của doanh nghiệp, tham gia vào giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch quyền chọn.Xác định con số tối thiểu của doanh thu có thể bù vào các khoản chi phí sản xuất.Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh để mang về lợi nhuận cao.

Có thể bạn sẽ cần: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói

Công thức tính điểm hòa vốn

Trong kinh doanh, có 2 cách để tính điểm hòa vốn:

Cách tính điểm hòa vốn khi doanh nghiệp kinh doanh 1 sản phẩm


Ví dụ: giá bán của 1 sản phẩm là 50.000 VNĐ, chi phí cố định mỗi năm là 500.000 VNĐ, chi phí biến đổi 1 sản phẩm là 10.000 VND thì điểm hòa vốn =500.000/(60.000- 10.000) = 10 sản phẩmDoanh nghiệp kinh doanh nhiều sản phẩm

Cách tính điểm hòa vốn trong doanh nghiệp kinh doanh nhiều sản phẩm

Bước 1: Tính tỷ lệ sản phẩm = (Doanh thu mặt hàng/Tổng doanh thu của doanh nghiệp) x 100%Bước 2: Tính phần trăm số dư bình quân đảm phí = Tỷ lệ số dư đảm phí của từng mặt hàng x Tỷ lệ mặt hàng tương ứng
Bước 3: Tính doanh thu hòa vốn = Tổng định phí/Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân
Bước 4: Tính doanh thu hòa vốn của sản phẩm = Doanh thu hòa vốn x Tỷ lệ kết cấu của mặt hàng cần tính

3 phương pháp tính điểm hòa vốn trong doanh nghiệp

Phương pháp phương trình: Tại điểm hòa vốn thì lợi nhuận sẽ bằng 0 nên doanh thu = biến phí + định phí.=> Từ đó, sản lượng hòa vốn = Tổng định phí/(Đơn giá bán - biến phí đơn vị).
=> Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn x Đơn giá bán.Phương pháp số dư đảm phí: Sản lượng hòa vốn = Tổng định phí/Số dư đảm phí đơn vị &Doanh thu hòa vốn = Tổng định phí/Tỷ lệ số dư đảm phíPhương pháp đồ thị: Trên trục tọa độ Oxy, Ox là sản lượng sản phẩm, Oy là tổng chi phí. Khi đó, Tổng chi phí = Chi phí biến đổi x Sản lượng. Tổng doanh thu = Sản lượng x Giá bán. Giao điểm của doanh thu và chi phí chính là điểm hòa vốn.Trong đó:Định phí là chi phí cố định của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh.Biến phí là chi phí biến đổi.Đảm phí là chênh lệch giữa giá bán của sản phẩm và chi phí biến đổi của sản phẩm đó.

Tại sao nên phân tích điểm hòa vốn?


*

Điểm hòa vốn là con số quan trọng mà các doanh nghiệp phải nắm được. Doanh nghiệp nên theo dõi và phân tích điểm hòa vốn để:Biết được lợi nhuận của các dòng sản phẩm như thế nào.Doanh số bán hàng có thể dao động trong khoảng nào để không bị lỗ.Cần bán bao nhiêu sản phẩm để hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận.Nếu thay đổi giá bán ra của sản phẩm thì tổng số lượng sản phẩm tiêu thụ cũng như chi phí sẽ có ảnh hưởng thế nào tới tổng doanh thu của doanh nghiệp.Nếu chi phí cố định tăng thì doanh nghiệp sẽ phải tăng giá sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thị hay giảm chi phí biến đổi để đảm bảo lợi nhuận và không bị lỗ.Dự đoán trước được những ảnh hưởng có thể tác động đến doanh thu khi thay đổi giá bán, thay đổi chi phí hoặc sản lượng.Đầu tư tài sản cố định để tạo đòn bẩy kinh doanh từ việc phân tích quan hệ giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định.

Những lưu ý khi phân tích điểm hòa vốn

Việc phân tích điểm hòa vốn thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn mà chúng ta cần lưu ý đó là:Giá bán hàng sẽ thay đổi tùy theo số lượng sản phẩm bán ra và thay đổi theo cung cầu trên thị trường. Như vậy không thể giả định giá bán ra các sản phẩm sẽ không thay đổi ở các mốc số lượng khác nhau.Các chi phí biến đổi và chi phí cố định cần phải được xác định chính xác và phân chia rõ ràng để có thể tính toán được điểm hòa vốn.Doanh nghiệp sẽ luôn luôn có một số lượng hàng tồn kho cho nên khó có thể giả định số lượng sản xuất và bán hàng như nhau.Thực tế, các doanh nghiệp sẽ kinh doanh rất nhiều mặt hàng khác nhau. Do đó, xác định điểm hòa vốn sẽ khó khăn hơn trong điều kiện các mặt hàng sản phẩm của doanh nghiệp khác nhau về giá và các chi phí biến đổi. Khi đó, chúng ta nên quy đổi các sản phẩm về một sản phẩm chuẩn duy nhất để tính điểm hòa vốn.Trong trường hợp có lạm phát cao thì việc phân tích điểm hòa vốn sẽ có sai lệch vì công thức tính điểm hòa vốn không phụ thuộc đến giá trị tiền tệ thay đổi theo thời gian. Do đó khi tính toán điểm hòa vốn chúng ta vẫn cần phải chú ý đến giá trị tiền tệ thay đổi tại các thời điểm khác nhau.Khi cần phân tích điểm hòa vốn qua nhiều giai đoạn khác nhau thì nên thể hiện vị trí điểm hòa vốn lên đồ thị để dễ quan sát và xác định xu hướng kinh doanh.Kết luậnQua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của điểm hòa vốn và nắm được công thức tính điểm hòa vốn trong kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp sẽ vận dụng để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng. Song Kim
chúc các bạn thành công trong kinh doanh!