CÔNG THỨC VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ONLINE MIỄN PHÍ 2023

-

Nếu nghỉ việc hoặc ko đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng 1 năm, bạn có thể được nhận bảo đảm xã hội một lần dù chưa đến tuổi về hưu hay nhấn lương hưu. Đây là khoản cung cấp từ BHXH và Nhà nước dành cho những người lao động. Để dìm khoản chi phí này, tín đồ lao cồn cần sẵn sàng thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Chính sách tính bảo đảm xã hội một lần dưới đây của Top
CV để giúp đỡ bạn nắm rõ về mô hình bảo hiểm này cũng tương tự cách tính BHXH một lượt mà bạn có thể nhận được để bảo đảm an toàn quyền lợi của bao gồm mình.

Bạn đang xem: Cách tính lương bảo hiểm


BHXH bắt buộc
BHXH từ nguyện
Cả BHXH bắt buộc và BHXH từ nguyện
Giai đoạn nộp BHXHMức lương đóng BHXH
Đến

(Giai đoạn thai sản)


Thêm giai đoạn
Thêm quy trình tiến độ thai sản
Tính bảo đảm xã hội

Tiền BHXH một lần được nhận: response.total_bhxh_before_2014 + response.total_bhxh_after_2014


Diễn giải phương pháp tính BHXH một lần

1. Thời gian tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH:

2.1. Tiền lương đóng góp BHXH của các giai đoạn gia nhập BHXH như sau:

- quá trình đóng tự T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year mang đến T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời hạn data
In
Year.total_month tháng- Mức tiền lương đóng góp BHXH: +data
In
Year.money - bầu sản +data
In
Year.money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = data
In
Year.result

- Tổng tiền đóng BHXH = format-money

2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số mon = format-money

3. Mức hưởng BHXH một lần:

0" class="pl-30p">Mức hưởng BHXH một lần so với thời gian đóng BHXH trước 2014 = response.total_bhxh_before_2014

0" class="pl-30p">Mức hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ năm trước trở đi = format-money


Diễn giải phương pháp tính BHXH một lần

1. Thời hạn tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

2.1. Tiền lương đóng góp BHXH của các giai đoạn gia nhập BHXH như sau:

- tiến độ đóng từ T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year mang lại T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời gian data
In
Year.total_month tháng - Mức chi phí lương đóng góp BHXH: format-money format-money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = format-money

- Tổng tiền đóng BHXH = response.total_money

2.2. Mức trung bình tiền lương đóng góp BHXH = Tổng tiền / tổng số mon = response.average_salary

3. Mức hưởng BHXH một lần:

0" class="pl-30p">Mức tận hưởng BHXH một lần so với thời gian đóng BHXH trước 2014 = format-money

0" class="pl-30p">Mức hưởng trọn BHXH một lần đối với thời gian đóng góp BHXH từ 2014 trở đi = format-money

Số tiền bên nước cung ứng đóng BHXH:

Số tiền đơn vị nước hỗ trợ đóng BHXH trường đoản cú nguyện từ thời điểm tháng 01/2018 - hết tháng 12/2021

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= total
Support
Before2022

Số tiền công ty nước hỗ trợ đóng BHXH từ bỏ nguyện từ thời điểm tháng 01/2022 - không còn tháng 12/2025

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= format-money

Tổng số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH = format-money


Diễn giải phương pháp tính BHXH một lần

1. Thời hạn tham gia BHXH: total
Year năm response.total_month % 12 tháng

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH:

2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn thâm nhập BHXH như sau:

- tiến trình đóng từ T data
In
Year.from_month / data
In
Year.from_year mang đến T data
In
Year.to_month / data
In
Year.to_year : thời hạn data
In
Year.total_month tháng- Mức tiền lương đóng BHXH: format-money - bầu sản format-money x data
In
Year.price_lost x data
In
Year.total_month = data
In
Year.result

- Tổng tiền đóng góp BHXH = total
Money

2.2. Mức trung bình tiền lương đóng góp BHXH = Tổng tiền / tổng số mon = format-money

3. Mức tận hưởng BHXH một lần:

0" class="pl-30p">Mức tận hưởng BHXH một lần so với thời gian đóng góp BHXH trước 2014 = format-money

0" class="pl-30p">Mức hưởng trọn BHXH một lần so với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi = format-money

Số tiền đơn vị nước hỗ trợ đóng BHXH:

Số tiền nhà nước cung cấp đóng BHXH tự nguyện từ thời điểm tháng 01/2018 - không còn tháng 12/2021

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= total
Support
Before2022

Số tiền công ty nước cung ứng đóng BHXH tự nguyện từ thời điểm tháng 01/2022 - hết tháng 12/2025

0.22 x record.money x record.percentage * 100 % x record.total_month tháng= format-money

Tổng số tiền nhà nước cung ứng đóng BHXH = format-money


Bảo hiểm làng mạc hội một đợt là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Luật bảo đảm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội một lần là sự việc bù đắpmột phần các khoản thu nhập dành cho người lao rượu cồn khi bạn lao rượu cồn bị nhỏ xíu đau, thai sản hay bị tai nạn thương tâm lao động, bệnhnghề nghiệp, hết tuổi lao cồn hoặc chết. 

Căn cứ theo Điều 60, khí cụ BHXH nước ta số 58/2014/QH13 phương pháp rõ 06 trường hợpđược dấn BHXH một lượt bao gồm:

Đủ tuổi hưởng trọn lương hưu mà không đủ 20 năm đóng
BHXH;Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng góp BHXH và không tiếptục tham gia BHXH tự nguyện (đối cùng với lao hễ nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);Ra nước ngoài để định cư;Người hiện nay đang bị mắc bệnh gian nguy đến tính mạng con người như ungthư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã đưa sang tiến trình AIDS và những bệnh khác theoquy định của cục Y tế;Công an, quân nhân khi phục viên, xuất ngũ, thôi vấn đề màkhông đủ điều kiện để tận hưởng lương hưu;Người gia nhập BHXH đề xuất sau 01 năm nghỉ vấn đề hoặctham gia BHXH từ nguyện sau 01 năm không thường xuyên đóng mà không đủ 20 năm đóng (Điều 1 Nghị quyết93/2015/QH13). 

Cách tính bảo hiểm Xã hội một lần

Dựa trên Khoản 4, Điều 19, Thông tứ 59/2015/TT-BLĐTBXH luật pháp trợ cấp cho BHXH một lầnđược bỏ ra trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (MBQTL) tháng đóng
BHXH.

Công thức tính bảo đảm xã hội một lần

Vậy đâu là phương pháp tính bảo hiểm buôn bản hội một lần? cách làm tính BHXH cần sử dụng một lần nhưsau: 

Mức tận hưởng = (1,5 x MBQTL x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x MBQTL xthời gian gia nhập BHXH từ năm 2014)

Lưu ý:

Trường hợp không đóng đủ một năm thì nấc hưởng bằng 22%của các mức tiền lương tháng đang đóng bảo đảm xã hội, mức về tối đa bằng 2 mon mức trung bình tiền lương thángđóng bảo hiểm xã hội
Thời gian gia nhập BHXH lẻ: từ là một - 6 mon tính ½ năm;từ 7 - 11 tháng tính 1 năm.Mức hưởng BHXH một lượt không bao gồm số tiền nhà nướchỗ trợ đóng góp BHXH tự nguyện (Trừ ngôi trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Bảng hệ số trượt giá bán năm 2022


Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,1

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,2

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1

Năm

2022

Mức điều chỉnh

1


Ví dụ: 

Bạn Nguyễn Văn A có thời gian tham gia BHXH từ thời điểm tháng 10/2016 mang lại tháng 06/2019như sau:

Từ mon 10/2016 - 12/2017: mức lương 5.000.000 đồng/tháng.

Từ tháng 01/2018 - 03/2019: nấc lương 5.500.000 đồng/tháng.

Tháng 04/2019 - 06/2019: nấc lương 7.000.000 đồng/tháng.

=> Mức lãnh bảo đảm xã hội một lầnmà chúng ta A rất có thể nhận được sẽ được đo lường và tính toán theo bí quyết tính bảo đảm xã hội một lần nhưsau:

Thời gian tham gia BHXH: 02 năm 9thángMức trung bình tiền lương tháng đóng
BHXH:

Giai đoạn đóng góp từ T10/2016 đến T12/2016: thời gian 3 tháng - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 5.000.000 đồng: 5.000.000 x 1.16 x 3 = 17.400.000 đồng

Giai đoạn đóng từ T1/2017 mang lại T12/2017: thời gian 12 mon - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 5.000.000 đồng: 5.000.000 x 1.12 x 12 = 67.200.000 đồng

Giai đoạn đóng góp từ T1/2018 đến T12/2018: thời hạn 12 mon - Mức tiền lương đóng
BHXH: 5.500.000 đồng: 5.500.000 x 1.08 x 12 = 71.280.000 đồng

Giai đoạn đóng từ T1/2019 mang đến T3/2019: thời gian 3 mon - Mức tiền lương đóng
BHXH: 5.500.000 đồng: 5.500.000 x 1.05 x 3 = 17.325.000 đồng

Giai đoạn đóng từ T4/2019 mang đến T6/2019: thời hạn 3 tháng - Mức chi phí lương đóng
BHXH: 7.000.000 đồng: 7.000.000 x 1.05 x 3 = 22.050.000 đồng

=> Tổng tiền đóng góp BHXH = 17.400.000 + 67.200.000 + 71.280.000 + 17.325.000 +22.050.000 = 195.255.000 đồng

Mức bình quân tiền lương đóng góp BHXH = Tổng tiền/ tổng số tháng = 5.916.818 đồngMức hưởng bảo hiểm xã hội mộtlần đối với thời gian đóng góp BHXH từ năm trước trở đi:5.916.818 x 3 năm x 2 = 35.500.908 đồng

=> Tổng chi phí BHXH một lượt mà bạn A sẽ được trao là 35.500.908 đồng

Giới thiệu nguyên lý tính bảo hiểm xã hội một đợt của Top
CV

Bạn rất có thể tự tính bảo hiểm xã hội một lượt online thông qua công vắt tính bảo đảm xãhội một lượt của Top
CV. điều khoản sẽ giám sát và thông tin số tiền hưởng trọn BHXH một lần nhanh chóng và thiết yếu xác. Khi sửcông vắt tính bảo đảm xã hội một lần của Top
CV, các bạn chỉ cần cung cấp tin về quá trình nộp BHXH và mức lươngđóng BHXH cùng giai đoạn hưởng bầu sản (nếu có). Chúng ta cũng có thể dễ dàng xác minh số tiền bảo đảm xã hội một đợt nhậnđược sinh hoạt các hình thức đóng khác nhau như: BHXH bắt buộc, BHXH từ nguyện, cả BHXH bắt buộc và BHXH tựnguyện. 

Cần sẵn sàng những sách vở và giấy tờ gì và để được hưởng bảo đảm xã hội một lần?

Căn cứ theo Điều 109, công cụ BHXH việt nam quy định làm hồ sơ hưởng BHXH một đợt baogồm: 

Sổ bảo hiểm xã hội của tín đồ lao động
Đơn ý kiến đề xuất hưởng bảo đảm xã hội một lượt của ngườilao động.Đối với những người ra quốc tế để định cư yêu cầu nộp thêmbản sao giấy xác nhận của cơ quan tất cả thẩm quyền về việc thôi quốc tịch vn hoặc bản dịch giờ đồng hồ Việtđược xác nhận hoặc công chứng 1 trong các các sách vở sau đây:Hộ chiếu do quốc tế cấp;Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp cóxác nhấn việc chất nhận được nhập cảnh với nguyên nhân định cư ngơi nghỉ nước ngoài;Giấy tờ xác nhận về bài toán đang làm giấy tờ thủ tục nhập quốctịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú gồm thời hạn tự 05 năm trở lên của ban ngành nướcngoài bao gồm thẩm quyền cấp.

Để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn cónhu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội Quận/Huyện hoặc ban ngành BHXH thức giấc (trong trường hòa hợp BHXH được phâncấp giải quyết hưởng BHXH một lần) tại vị trí cư trú (nơi đk thường trú hoặc tạm bợ trú).

Tuy nhiên, căn cứ vào từng tình hình thực tiễn tại 1 số địa bàn thì cơ sở BHXH cấptỉnh sẽ được giao thẩm quyền xử lý hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động.

Thời gian nhận bảo hiểm xã hội một lần

Về thời gian nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, căn cứ theo Khoản 4, Điều 110 điều khoản Bảohiểm làng hội năm năm trước thì: 

“Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định so với người hưởnglương hưu hoặc vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định so với trường hợp hưởng bảo hiểmxã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và xử lý và tổ chức chi trả cho người lao động; trườnghợp không giải quyết và xử lý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Những để ý về việc nhận với rút bảo đảm xã hội một lần

Nhiều người lao động không thích mất túi tiền hàng tháng để đóng BHXH hoặc bắt buộc mộtkhoản tiền nhằm trang trải các giá thành sẽ chắt lọc nhận thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên hãy cân nặng nhắcvà lưu ý về một số thiệt hại rất có thể kể cho đến lúc hưởng BHXH một lần:

Số tiền BHXH nhấn được thấp hơn so cùng với tổng số tiền đóng
BHXH.Không được thường xuyên cộng dồn thời gian tham gia
BHXH.Có thể mất cơ hội được cấp cho thẻ bảo đảm y tế miễnphí.Không bao gồm lương hưu hàng tháng lúc trở về già.Mất đi khoản trợ cấp táng và tử tuất lúc không mayqua đời.Nếu fan lao động đang đi tới tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủnăm đóng BHXH thì hoàn toàn có thể tiếp tục đóng nhằm đủ số năm và nhận các quyền lợi từ BHXH.

Bảo hiểm xã hội là một trong trong những chính sách an sinh thôn hội lâu dài trong phòng nước đốivới nhân dân vì thế trừ trường hòa hợp bất khả kháng, fan tham gia nên lưu ý đến việc nhấn BHXH một lần để đảm bảocuộc sinh sống về sau.

Trên đây là những share của Top
CV về bảo đảm Xã hội một đợt và công cụ tính Bảo hiểm
Xã hội một đợt 2022. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ nắm được phương pháp tính Bảohiểm buôn bản hội một lần, từ bỏ đó bảo đảm quyền lợi của bạn dạng thân. Hãy thực hiện tooltính bảo hiểm xã hội một đợt của Top
CV để dễ ợt xác định được số chi phí BHXH nhận thấy để kiêng mất quyền hạn bạnnhé. 

Tôi ao ước hỏi phương pháp tính lương hưu năm 2023 như thế nào? Mức tận hưởng lương hưu năm 2023? nút trợ cung cấp 1 lần lúc nghỉ hưu năm 2023? – câu hỏi của anh Tình (Nam Định)
*
Nội dung thiết yếu

Cách tính lương hưu năm 2023 với những người lao hễ tham gia BHXH bắt buộc?

Mức hưởng trọn lương hưu sản phẩm tháng

Theo hình thức tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức lương hưu hàng tháng của NLĐ thâm nhập BHXH nên năm 2023 được xem như sau:

Mức lương hưu sản phẩm tháng

=

Tỷ lệ (%) hưởng trọn lương hưu hằng tháng

X

Mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH

Trong đó:

- với lao động nam: 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH khớp ứng 20 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng cùng 2%, về tối đa bởi 75%.

- cùng với lao đụng nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng góp BHXH tương xứng với 15 năm đóng góp BHXH. Tiếp đến mỗi năm đóng góp được tính thêm 2%, mức buổi tối đa bằng 75%.

Xem thêm: Cách Chỉnh Độ Rộng Dòng Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, Đổi Kích Cỡ Một Bảng, Cột Hoặc Hàng

- với lao cồn nữ chuyển động chuyên trách hoặc không chuyên trách sống xã, phường, thị xã đủ điều kiện hưởng lương hưu được xem theo số năm đóng BHXH cùng mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH:

+ Đủ 15 năm đóng BHXH tính bởi 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH.

+ Từ đầy đủ 16 - hai mươi năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Mức lương hưu hàng tháng của bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được xem như người nghỉ hưu đầy đủ tuổi, kế tiếp cứ hàng năm nghỉ hưu trước tuổi phương tiện thì giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương mon đóng bảo đảm xã hội để tính lương hưu được khí cụ tại Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nhằm tính lương hưu, trợ cấp cho một lầnMức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cung cấp một lần phương tiện tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau:1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện cơ chế tiền lương vị Nhà nước cơ chế có toàn thể thời gian đóng bảo đảm xã hội theo cơ chế tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng của số thời gian đóng bảo đảm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:a) bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 mon 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;b) ban đầu tham gia bảo hiểm xã hội vào khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 mang đến ngày 31 mon 12 năm 2000 thì tính trung bình của chi phí lương mon đóng bảo đảm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;c) ban đầu tham gia bảo hiểm xã hội vào khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;d) ban đầu tham gia bảo đảm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 trong năm 2007 đến ngày 31 mon 12 năm năm ngoái thì tính bình quân của tiền lương mon đóng bảo đảm xã hội của 10 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;đ) bắt đầu tham gia bảo đảm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm năm nhâm thìn đến ngày 31 mon 12 năm 2019 thì tính trung bình của chi phí lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;e) bắt đầu tham gia bảo đảm xã hội từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 mon 12 năm 2024 thì tính trung bình của tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội của hai mươi năm cuối trước khi nghỉ hưu;g) bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của tổng thể thời gian.2. Fan lao cồn có toàn cục thời gian đóng bảo đảm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội của cục bộ thời gian....

Mới: sút đóng BHXH xuống 15 năm, mức tận hưởng lương hưu chũm nào? Đóng bảo hiểm 15 năm có được về hưu không?

*

Cách tính lương hưu 2023 (Hình từ bỏ Internet)

Cách tính lương hưu năm 2023 khi thâm nhập BHXH từ bỏ nguyện?

Mức lương hưu của fan tham gia BHXH từ nguyện bước đầu hưởng lương năm 2023 được tính như sau:

Mức lương hưu sản phẩm tháng

=

Tỷ lệ (%) tận hưởng lương hưu hằng tháng

X

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng trọn lương hưu hằng tháng được khẳng định như sau:

- Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ hai mươi năm BHXH thì được 45% (NLĐ về hưu năm 2023, đóng góp đủ 20 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm từng năm đóng BHXH, được xem thêm 2%.

- Đối cùng với lao hễ nữ

+ Đóng đầy đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được xem thêm 2%.

Lưu ý: nấc hưởng buổi tối đa là 75%.

Mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH được tính bằng bình quân những mức các khoản thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Mức trợ cấp 1 lần lúc nghỉ hưu năm 2023 là bao nhiêu?

Theo Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

- bạn lao hễ có thời gian đóng bảo đảm xã hội cao hơn nữa số năm tương xứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn thừa kế trợ cung cấp một lần.

- nút trợ cấp cho một lần được xem theo số năm đóng bảo đảm xã hội cao hơn số năm tương ứng với phần trăm hưởng lương hưu 75%, cứ hàng năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 mon mức trung bình tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội.