Công Thức Tính Chu Vi Hình Tròn Là Gì, Chu Vi Hình Tròn

-

Công thức tính chu vi hình tròn giúp những em hiểu rõ hơn định nghĩa, tính chất, phương pháp tính chu vi hình tròn, những ví dụ, những dạng bài bác tập. Thậm chí, còn có cả 8 bài bác tập từ luyện về tính chất chu vi hình tròn, giúp những em chũm thật chắc kiến thức về hình tròn.

Bạn đang xem: Chu vi hình tròn là gì

Qua đó, cũng góp thầy cô tham khảo để giao bài tập về tính chu vi hình trụ cho học tập sinh của mình luyện tập, làm cho quen với các dạng bài xích tập toán. Sát bên đó, bao gồm thể tham khảo thêm cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông... Mời những em cùng theo dõi bài xích viết:


Chu vi hình tròn: kim chỉ nan và bài tập


1. Hình trụ là gì?

Hình tròn là tập hợp toàn bộ các điểm nằm bên trong và bên trên đường tròn xuất xắc nó là tập hợp các điểm cách tâm một khoảng nhỏ tuổi hơn hoặc bằng cung cấp kính. Một nửa hình tròn được call là hình bán nguyệt.

2. Hình trụ có đặc điểm gì?

- Đường kính là trường hợp quan trọng của dây cung đi qua tâm mặt đường tròn với nó cũng chính là đoạn thẳng lớn nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn trụ thành nhị nửa bởi nhau.

- Độ dài đường kính của một mặt đường tròn lớn bằng 2 lần bán kính của con đường tròn đó. Phân phối kính hình tròn trụ là khoảng cách từ trung tâm của mặt đường tròn tới đường tròn đó cùng kí hiệu là r.

Cách tính 2 lần bán kính hình tròn

- Đường kính hình trụ bằng 2 lần bán kính của đường tròn. Lấy ví dụ như như nửa đường kính đường tròn là 5 cm thì 2 lần bán kính sẽ là 5×2 = 10 (cm).

- Đường kính hình trụ bằng chu vi đường tròn phân tách cho số pi π. Ví dụ như chu vi của con đường tròn là 10 centimet thì đường kính là 10π = 3,18 (cm).


- Đường kính hình trụ được xác định bằng gấp đôi căn bậc 2 của diện tích hình trụ chia mang đến số π. Ví dụ diện tích của mặt đường tròn là 25cm2 thì đường kính là 5,64 (cm).

3. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong kia C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Ngoài ra, muốn tính chu vi hình tròn trụ ta rước 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ: hình trụ có bán kính R = 2 sẽ sở hữu diện tích hình trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

4. Những dạng toán chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho cung cấp kính, 2 lần bán kính tính chu vi hình tròn

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 hoặc muốn tính chu vi hình tròn trụ ta mang 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình trụ có nửa đường kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình trụ là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: cho chu vi hình tròn, tính bán kính và con đường kính

Cách giải:

Từ bí quyết tính chu vi hình tròn, ta suy ta biện pháp tính nửa đường kính và đường kính của hình tròn như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính bán kính và 2 lần bán kính của hình tròn trụ khi biết chu vi hình trụ C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: nửa đường kính 3dm; đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính hình trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

5. Bài tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe ô tô có nửa đường kính bằng 0,25m. Hỏi:


a) Đường kính của bánh xe dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bởi bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn trụ có chu vi bằng 254,24dm. Hỏi đường kính và nửa đường kính của hình trụ đó bởi bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ có:

a) nửa đường kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn có nửa đường kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn có chu vi bằng 25cm. Tính chu vi của hình tròn trụ đó.

Xem thêm: " Out And About Là Gì ? Học Thêm Cụm Này Nhá: Out And

Bài 5: hình trụ có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn đó có nửa đường kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một phương diện bàn ăn hình tròn có chu vi tròn là 4,082. Tính nửa đường kính của mặt bàn đó.

b) Một biển khơi báo giao thông dạng hình tròn có chu vi là 1,57m. Tính 2 lần bán kính của hình tròn trụ đó.

Bài 7: Biết 75% nửa đường kính của hình tròn trụ là 12,9 m. Tính chu vi hình tròn đó.

Bài 8: Bánh xe bé nhỏ của một thứ kéo có bán kính 0,5 m. Bánh xe lớn của dòng sản phẩm kéo kia có bán kính 1m.Hỏi khi bánh xe bé nhỏ lăn được 10 vòng thì bánh xe bự lăn được mấy vòng?

1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ nam nữ với Pi1.4 Tìm con đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài mặt đường tròn là mặt đường biên số lượng giới hạn của hình tròn. Cách làm của chu vi hình tròn trụ là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.


Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Hoặc có thể là:


*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : bao gồm một hình tròn C có đường kính nối tự điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?
Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn đã có ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ sở hữu được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe pháo của một xe pháo lửa có đường kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe cộ đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có đường kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn trụ tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn trụ có bán kính là 15 cm. Hãy tính 2 lần bán kính và chu vi của bảng dẫn đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng dẫn đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ với Pi

Chu vi của hình tròn liên quan tiền với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với mức giá trị gần và đúng là 3,14. Pi được có mang là phần trăm của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong lúc nó được lấy tên trong toán học tập thì nghệ thuật và công nghệ nó ko được đặt tên. Nó được thực hiện bởi radio, lập trình máy tính và hằng số trang bị lý. Bởi giá trị của Pi siêu dài cần công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạt
R là bán kính của con đường tròn tâm Oℓ là chiều lâu năm cung

Công thức tính diện tích s hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là chào bán kính

Ví dụ: Ta bao gồm một hình tròn C có 2 lần bán kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bằng bao nhiêu?Áp dụng biện pháp tính: diện tích hình tròn trụ C ta có: = 1/2 x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình tròn trụ có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích s tấm bảng đó với đơn vị chức năng là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích đường tròn lúc biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là mặt đường kính

– Ví dụ: Ta có hình trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn trụ C.Áp dụng bí quyết tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* bí quyết tính phụ thuộc chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình tròn C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình tròn là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: cho hình trong C có chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình tròn C.

Giải: Ta bao gồm chu vi hình trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích toàn phần hình tròn
Shq: diện tích s hình quạt
C: Số đo góc sinh hoạt tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình tròn n được xem theo công thức là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ lâu năm cung n vào hình quạt

Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính 2 lần bán kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình tròn
C: Chu vi hình tròn
S: diện tích s hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Tính nửa đường kính hình tròn
*

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trònd: Đường kính hình tròn
C: Chu vi hình tròn
S: diện tích hình tròn: Là hằng số giá chỉ trị tương tự 3.14.Phương Pháp lưu giữ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– khi học công thức ngừng cũng như cách tính, bạn nên áp dụng vào làm bài bác tập để rất có thể ghi lưu giữ công thức cũng như hiểu được rõ thực chất vấn đề.– sát bên đó, bạn cũng có thể học công thức trải qua thơ:

Hình tròn diện tích s đơn giản
Bình phương bán kính ta nhân ngay vào
Ba phảy mười tư phía sau
Chu vi cũng dễ dàng tính mau các bạn à
Đường kính ta rước nhân ra
Ba phảy mười bốn, thay là đã xong.

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm tại và bên phía trong đường tròn.

Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của con đường tròn bao quanh nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trọng tâm O nửa đường kính R là tập hợp toàn bộ các điểm giải pháp tâm O một khoảng tầm bằng R. Đường tròn trọng điểm O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

Tính hóa học của hình tròn
Đường kính là ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng lâu năm nhất đi qua hình tròn và chia hình trụ thành hai nửa bởi nhau.Độ nhiều năm của đường kính của một mặt đường tròn bằng 2 lần nửa đường kính của mặt đường tròn đó.Bài tập tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: phương pháp tính chu vi hình tròn khi biết diện tích. Cho hình tròn trụ C có diện tích s bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải:

– Diện tích hình trụ là S = Pi.r2Mà diện tích bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình tròn trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cm
Vậy chu vi của hình tròn bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích hình tròn, khi biết chu vi c bởi 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình trụ C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe xe hơi có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và 2 lần bán kính của bánh xe.

Bài giải:

Ta tất cả C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng phương pháp trên ta có đường kính của bánh xe là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe pháo là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình tròn trụ tâm O, đường kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình tròn tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M đường kính OA và hình tròn trụ tâm N có bán kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta gồm OA, OB theo thứ tự là 2 lần bán kính của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N. Trong số đó OA=OB= 9(cm)