Stdev ( Hàm Stdev Trong Excel Là Gì, Stdev (Hàm Stdev)

-
Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Hàm stdev trong excel là gì


Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV có các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: Đường truyền adsl là gì ? adsl có tác dụng gì nổi bật? cơ chế hoạt động của adsl

Hàm STDEV được dùng để ước tính độ lệch chuẩn trong Excel. Ở bài viết này, FPT Shop sẽ chia sẻ đến bạn một số ví dụ về cách sử dụng hàm STDEV trong Excel.


Độ lệch chuẩn là phép đo sự thay đổi trong tập dữ liệu. Đây có thể là một thống kê rất hữu ích để hiểu dữ liệu của bạn giống hoặc khác nhau như thế nào. Microsoft Excel có thể tính toán độ lệch chuẩn trong vài giây, miễn là bạn biết sử dụng công thức và lệnh nào. Trong bài viết này, FPT Shop sẽ giúp bạn hiểu về cách sử dụng hàm STDEV trong Excel để tính toán độ lệch chuẩn trong nháy mắt.

Hàm STDEV trong Excel là gì?

*

Trong Microsoft Excel, hàm STDEV là một công cụ giúp bạn ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một tập hợp dữ liệu mẫu. Ngoài ra, bạn còn có hàm STDEV.S với chức năng tương tự. Độ lệch chuẩn là một công cụ thống kê cho bạn biết khoảng cách mỗi số trong danh sách giá trị dữ liệu thay đổi so với giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình số học của chính danh sách đó.

Trong Excel 2010 trở lên, hàm STDEV.S được sử dụng, thay thế hàm STDEV tích hợp vào bên trong các phiên bản cũ hơn. STDEV được coi là một "chức năng tương thích", có nghĩa là nó vẫn có thể được hoạt động trong các phiên bản Excel mới để đảm bảo tính tương thích ngược. Tuy nhiên, Microsoft vẫn khuyến nghị bạn nên sử dụng hàm STDEV.S mới hơn.

Tại sao bạn cần tính độ lệch chuẩn?

*

Độ lệch chuẩn có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về mức độ tập trung của dữ liệu trong bảng tính. Cụ thể, nó cho biết liệu các số trong tập dữ liệu được nhóm lại với nhau hay dàn trải. Độ lệch chuẩn thấp gợi ý rằng tất cả các điểm dữ liệu đều gần hơn với mức trung bình, trong khi độ lệch chuẩn cao cho thấy rằng các điểm dữ liệu được trải rộng trên một phạm vi rộng hơn. Bạn có thể tính độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai cho tập dữ liệu. Đây có thể là một quá trình tốn thời gian để thực hiện theo cách thủ công, nhưng bằng cách sử dụng hàm công thức trong Microsoft Excel, bạn có thể thực hiện nó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nhiều người sử dụng độ lệch chuẩn để hiểu rõ hơn về phương sai trong các tập dữ liệu cụ thể. Ví dụ: một đơn vị bán hàng có thể tính toán độ lệch chuẩn cho số tiền kiếm được trên một quảng cáo để dự đoán tốt hơn phạm vi doanh thu mà họ có thể trải qua trong tương lai. Các nhà dự báo thời tiết cũng thường sử dụng độ lệch chuẩn để giải thích biên độ sai số mà mọi người có thể mong đợi trong các dự báo của họ. Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính cũng thường sử dụng độ lệch chuẩn để phân tích và quản lý các khoản đầu tư và danh mục đầu tư. Tính toán độ lệch chuẩn có thể tiết lộ sự biến động hoặc ổn định của thị trường hoặc cơ hội đầu tư. Thông tin này có thể giúp các chuyên gia này đưa ra các dự đoán tài chính có độ chính xác cao hơn.

Cú pháp của hàm STDEV trong Excel

Cú pháp của hàm đề cập đến bố cục của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc, dấu phẩy và đối số của hàm. Cú pháp cho hàm STDEV như sau:

STDEV (number1, , ...)

Trong đó:

Number1 là đối số bắt buộc. Dữ liệu này có thể là các số thực, một dải ô được đặt tên hoặc tham chiếu ô đến vị trí của dữ liệu trong một trang tính. Nếu tham chiếu ô được sử dụng, các ô trống, giá trị Boolean, dữ liệu văn bản hoặc giá trị lỗi trong phạm vi tham chiếu ô sẽ bị bỏ qua. Number2, ... là đối số tùy chọn.

Ví dụ về cách sử dụng hàm STDEV trong Excel

Trong hướng dẫn này, mẫu dữ liệu được sử dụng cho đối số Number của hàm STDEV được đặt trong các ô từ A5 đến D7. Độ lệch chuẩn cho dữ liệu này sẽ được tính toán. Đối với mục đích so sánh, chúng ta sử dụng độ lệch chuẩn và giá trị trung bình cho toàn bộ dải dữ liệu A1 đến D10.

Lưu ý: Trong Excel 2010 và Excel 2007, bạn sẽ phải nhập công thức theo cách thủ công.

Làm theo các bước sau để hoàn thành nhiệm vụ và tính toán thông tin bằng cách sử dụng hàm tích hợp:

Bước 1: Chọn ô D12 để nhập công thức hàm STDEV. Đây cũng là nơi kết quả cho hàm STDEV sẽ hiển thị.

Bước 2: Nhập hàm =STDEV(A5: D7) và nhấn Enter.

*

Sau đó, bạn sẽ nhận thấy rằng giá trị trong ô D12 sẽ trả về là 2,39. Giá trị mới này đại diện cho độ lệch chuẩn ước tính của mỗi số trong danh sách so với giá trị trung bình là 4,5.