Phép Dịch " Out Of Office Là Gì, Ý Nghĩa Của Ooo Trong Tiếng Anh

-
abbrekynanggame.edu.vnation for out of office: a reply that can be automatically sent to an thư điện tử that you have received when you are not in the office and cannot reply personally, or the system for sending such a reply:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự Cambridge.

Bạn đang xem: Out of office là gì

Học các từ các bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


*

a large number of people walking or in vehicles, all going in the same direction, usually as part of a public celebration of something

Về kynanggame.edu.vnệc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Teeming with và abundant (The language of large amounts and numbers, Part 1)


*

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ kynanggame.edu.vnệt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Norwegian–English Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng kynanggame.edu.vnệt

Ngoài văn phòng là phiên bản dịch của "Out of Office" thành tiếng kynanggame.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Right out of officer training school. ↔ Vừa mới ra khỏi trường giảng dạy sĩ quan.


A status that can be applied khổng lồ blocks of time in a user's Calendar lớn indicate that the user will be away.


A status that can be applied lớn blocks of time in a user's Calendar to lớn indicate that the user will be away.


*

*

Hiện tại công ty chúng tôi không có bạn dạng dịch đến out of office trong từ điển, bao gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch tự động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


A presence status displayed when a user sets up an Out of Office auto-reply in Microsoft Outlook. If the user doesn’t have a personal note, their Outlook Out of Office message will appear as their personal note.


Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch mang đến Out of office vào từ điển, bao gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo khám nghiệm dịch từ bỏ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


Trong tháng 10 năm 2000, Slobodan Milošekynanggame.edu.vnć đang từ chức sau đó 1 cuộc thai cử đầy bất đồng quan điểm tổ chức trong tháng trước.
When you indicate you’re out of office, your calendar will automatically decline all meetings during that time.
Khi bạn cho thấy mình không xuất hiện tại văn phòng, lịch của chúng ta sẽ tự động hóa từ chối tất cả các buổi họp trong thời gian đó.
Ticket brokers operate out of offices and use the internet & phone hotline centers khổng lồ conduct their business.
Các công ty môi giới vé hoạt động ngoài văn phòng và áp dụng internet và những trung trung ương gọi điện thoại thông minh để tiến hành sale của họ.
Richard Nixon had looked forward khổng lồ that specific operation, out of office and in, for most of a decade.
Richard Nixon đã chờ đón chiến dịch này kể từ lúc chưa rứa quyền đến lúc gắng quyền, trong khoảng thời gian gần một thập kỷ.
THE PROBLEM: Many countries hold elections regularly, which in theory allows people to lớn vote corrupt officials out of office.
VẤN ĐỀ: Nhiều tổ quốc thường tổ chức bầu cử định kỳ, trên lý thuyết thì kynanggame.edu.vnệc này được cho phép người dân bầu cử để đào thải những quan lại chức đồi tệ ra khỏi nội các.
In most cases, your Out of Office Auto
Reply is only sent to people the first time that they message you.
Trong số đông trường hợp, thư trả lời tự động của các bạn chỉ được gửi đến mọi bạn vào lần trước tiên họ giữ hộ thư cho bạn.
When the district considered cutting a popular kindergarten program for financial reasons, taxpayers voted many board members out of office.
Khi học tập khu coi xét đến kynanggame.edu.vnệc cắt quăng quật chương trình mẫu mã giáo đại bọn chúng vì lý do tài chánh, những người dân đóng thuế đã bỏ thăm loại bỏ nhiều thành kynanggame.edu.vnên hội đồng học tập khu.

Xem thêm: Cách tải video từ muvik về máy, hướng dẫn hát nhép cực chất bằng muvik


By the kết thúc of 1922, Ireland was partitioned, the Irish free State was established, and Lloyd George was out of office.
Cuối năm 1922, Ireland được phân chia, nhà nước Ireland thoải mái được thành lập, cùng Lloyd George rời khỏi chức vụ.
To avoid these problems, try using Gmail’s out of office or vacation reply instead of the one in your mail client.
Để tránh hồ hết sự gắng này, hãy thử áp dụng thư trả lời vắng khía cạnh hoặc tự động của Gmail cố cho thư trả lời auto của vận dụng thư của bạn.
When people send you a message, they"ll receive an thư điện tử response containing what you"ve written in your Out of Office Auto
Reply.
Khi mọi tín đồ gửi thư đến bạn, bọn họ sẽ nhận thấy email vấn đáp có chứa hầu như gì các bạn đã kynanggame.edu.vnết trong thư trả lời tự động hóa của bạn.
If you use gmail for work or school, your out of office status will appear when someone writes an thư điện tử to you.
Nếu bạn thực hiện Gmail cho công kynanggame.edu.vnệc hoặc ngôi trường học, thì tâm lý không có mặt tại văn phòng của các bạn sẽ xuất hiện khi ai đó kynanggame.edu.vnết e-mail cho bạn.
In the 1998 election the Social Democrats gained even fewer votes than in the 1991 election, when they got voted out of office.
Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998, Đảng Dân chủ Xã hội đạt được ít điểm rộng so với cuộc tổng tuyển chọn cử năm 1991, khi họ bỏ phiếu không chính thức.
During the 2000 United States presidential election, ABC News wrote that she was determined to vì "whatever possible to keep him out of office".
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2000, ABC News báo cáo rằng bà dự tính làm "mọi thứ có thể để duy trì khỏi văn phòng làm cho kynanggame.edu.vnệc".
Note: Messages sent to your spam folder and messages addressed to lớn a mailing list you subscribe khổng lồ won"t get your Out of Office response.
Lưu ý: Thư được gửi mang lại thư mục spam với thư được giữ hộ đến list gửi thư mà bạn đã đăng ký sẽ không nhận được thư vấn đáp tự động.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M